NYERŐMAGYAROK.eu
Az ember a siker mögött
 Nyitólap   Rólunk  Médiatár  Mesetár  Kapcsolat  Archívum 
OK
Akadálymentes verzió
LFZE Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet
Budapest
Történetek
LFZE Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet
MTA CSFK Csillagászati Intézet
Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány
Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar
Magyar Turisztikai Ügynökség
Szegedi Közlekedési Kft
Flow-élmény az énekórán
KodályHUB: magyar vezetéssel, holland-skót partnerekkel újítják meg az általános iskolai ének-zene oktatást
Erasmus+

Európa három vezető zenei egyeteme összefogott, hogy közösen dolgozza ki az alapfokú ének-zenetanár képzés egyetemi curriculumát, és a jól ismert kodályi alapelveket követve egy új szemléletű módszertant fejlesszen megújított repertoárral. Az összefogást azt hívta életre, hogy az általános iskolai énekoktatás mélypontra került, elsősorban a képzett tanárok hiánya, az elavult tananyag, másodsorban a rossz szemlélet miatt. A Zeneakadémia Kodály Intézetének vezetésével megvalósuló projekt célja, hogy az énekóra teljesen megújított zenei kincset kínáljon játékos módon, jól felkészült, motivált pedagógusokkal. Fejlesztésük középpontjában az éneklés, zenehallgatás és a mozgás szoros összekapcsolódása áll.

Már rég nem igaz az átlag magyarra, hogy dalos kedvű. Kedv még csak volna, de a dal már nem jön hozzá: kevés nótát tudunk, bátorságunk sincs már énekelni, a magyar népzenekincsről csak foszlányos emlékeink vannak. Amikor egy véletlenszerűen összeverődött, énekelni vágyó csoportot látunk egy fesztiválon, céges csapatépítőn, esküvőn, nyaraláson, hamar röhécselős-köhécselős zavarba vált a dalolás vágya. Sem a dallam, sem a szöveg nem akar előjönni a memóriából. Pedig ösztönszerű ez az élmény: az ember természeténél fogva szereti az együtt éneklést, a vele járó, felszabadító közösségi érzést. Egyértelmű, hogy a probléma gyökerei mélyre nyúlnak vissza, és valahol az általános iskolai ének-zenei órák élményében keresendők.

Európa vezető zeneakadémiáin felismerték, hogy a jól képzett, karizmatikus tanárok hiánya, a korszerűtlen, túlságosan száraz tananyag, az alacsony színvonal és a nem megfelelő szemlélet miatt meg kell újítani az általános iskolai ének-zene oktatás módszertanát. Már nem kell sokat várni a sikerre: KodályHUB – Sing, Learn, Share címmel, magyar vezetéssel a teljes ének-zene oktatás megújítását célzó projekt indult Erasmus+ támogatással.

LFZE Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet
KodályHUB – Sing, Learn, Share címmel az ének-zene oktatás megújítását célzó projekt indult

– Bár az említett problémák nagyon is valóságosak, a projektünk valójában egy örömteli és gyümölcsöző együttműködés folyománya – mondja Furka Beáta a Zeneakadémia nemzetközi és intézményfejlesztési osztályának vezetője, a projekt fő koordinátora, menedzsere. – A partnereinkkel – a Hágai Királyi Zeneakadémiával és a Holland Ifjúsági Kórussal, a Skót Királyi Zeneakadémiával és a Skót Ifjúsági Kórussal, valamint a saját mintaiskolánkkal, a Kós Károly Iskolával – való együttműködés azért jött létre, mert szerettünk volna közösen, a tudásunkat összeadva megújított, modernizált oktatási modellt letenni az asztalra. Ehhez találtunk most új pályázati lehetőséget – mondja a Zeneakadémia osztályvezetője. Hozzáteszi: – A célunk az, hogy új szemlélettel képezzünk zene- és énektanárokat a legfogékonyabb korosztály számára, tehát elsősorban az általános iskolák alsó tagozatában. Ehhez társul egy teljesen új alapokra helyezett ének-zene tanárképzési tanmenet, megújulnak a segéd- és módszertani anyagok, és dolgozunk azon, hogy a zenei repertoárt miként lehet játékos formában feldolgozni az ének-zene órákon. Ez nagymértékben segíti majd a tanárokat a jövőben abban, hogy élvezetes, a gyerekek aktív bevonását elősegítő, de mégis strukturált tudás átadását lehetővé tevő énekórákat tartsanak – magyarázza Furka Beáta.

– Pontosan ezért indulunk a tanárképzés oldaláról – folytatja a koordinátor gondolatmenetét Nemes László Norbert, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Intézetének Igazgatója, aki egyben a projekt szakmai vezetője is. – Mindaz, ami az osztályteremben történik, nem annak a következménye, hogy mi van a nemzeti alaptantervben, nem is annak a következménye, hogy milyen fantasztikus tankönyvek vannak, és még csak nem is azé, hogy milyen zenepedagógiai módszerekkel tanult az illető pedagógus. Az, ami az osztályban történik, attól függ, hogy a tanár, aki belép a terembe, tudja-e olyan zenei kisugárzással, olyan ihletettséggel vezetni az énekórát, amely valóban élményszerűvé teszi azt a 45 percet. Ezen múlik minden – hangsúlyozza az intézmény igazgatója. – Úgy gondoljuk, hogy céljainkat jó muzsikusokkal tudjuk elérni, akiket viszont a képzőintézményekben jó tanárrá kell nevelni. Ezért fontos, hogy a zeneakadámiák összefogásával jön létre ez a nemzetközi konzorcium. Három kiváló felsőoktatási intézményről van szó, amelyek nemcsak zenepedagógiai vonatkozásban, hanem más területeken is kiválóságok. Ez pedig nagyon fontos. Mert a jól és magasan képzett muzsikusokból lesznek a jó zenetanárok – vélekedik Nemes László Norbert. – Emellett abban is hiszek, hogy vannak nem rendkívüli, akár átlagos zenei képességekkel rendelkező pedagógusok, akik viszont a pedagógiai kisugárzásuk miatt válhatnak olyan tanárokká, akik át tudják adni az éneklés, a közös muzsikálás szeretetét – mondja a projektvezető.

LFZE Kodály Zoltán Zenepedagógiai IntézetA projekt vezetői: Furka Beáta és Nemes László Norbert

Az éneklésből, azaz a legkönnyebben bárki számára elérhető zenei kifejezési formából indulnak ki, és az éneklésre építve próbálnak egy teljesen új „zenepedagógiai környezetet” kialakítani, mondják a projektvezetők. Ebben a megújuló zenepedagógiai környezetben az éneklés mellett hangsúlyos szerepet kap a kreatív mozgás is. Nemes László Norbert elmondása szerint a játék egy olyan kreatív, a tanár által létrehozott mozgásfolyamat lesz, amely dallal párosítva tényleg élményszerűvé teszi azok éneklését, erősíti a közösségi érzést, és ugyanakkor észrevétlenül fejleszti a zenei készségeket. Ugyanez a mozgásélmény a projektvezető szerint jól működik a zenehallgatás folyamatában is. Hiszen nem kétséges, hogy kisgyerekekkel fegyelmezetten zenét hallgattatni szinte lehetetlen kihívás.

– Módszertani fejlesztésünk középpontjában az éneklés, zenehallgatás és a mozgás szoros összekapcsolódása áll – összegzi a projekt elméleti részét az intézményvezető. – Úgy érezzük, a pályázat elbírálásánál előnyt jelentett, hogy a módszertanhoz egy komoly, tudományos kísérletet is csatoltunk, amely a Magyar Tudományos Akadémiával összefogásban valósul meg.
A mozgáson keresztül megélt élmény a passzív, leginkább negatív hatással járó zenehallgatásnál sokkal közelebb viszi a fiatalokat a zenei befogadáshoz. Kísérletükben EEG-vizsgálatokkal és más neurofiziológiai elemzésekkel igyekeznek bebizonyítani, hogy az ilyen típusú aktív tanulás, amelyhez flow-élmény és pozitív közösségi érzés is tartozik, sokkal mélyebb és hatékonyabb.

A partnerek egy éve kezdték meg a projektmunkát. Mind a három felsőoktatási intézmény 10-10 hallgatót delegált azzal a céllal, hogy a már mostanában végző hallgatók is megérezzenek, átélhessenek valamit a projekt új szemléletéből. A delegált hallgatók feladata a megújítandó zenei repertoár első darabjainak összeállítása és feltöltése. Nekik kell a zeneművekhez az első mozgásos játékot kreálniuk. – A feladat érdekében ezt a 30 hallgatót egy-egy hétre összehoztuk a három projekthelyszínen (Budapesten, Hágában és Glasgow-ban), ahol meglátogattunk számos iskolát. Megismerkedhettünk azzal, hogy az egyes iskolákban milyenek a tanítási attitűdök, milyenek a gyerekek, egyáltalán milyen a felszereltség és milyen a szemlélet – avat be a projekt gyakorlati megvalósításába Furka Beáta.

<
>

A projekt alfája és ómegája egy hiánypótló digitális platform lesz, amelyre minden anyag felkerül majd. A KodályHUB néven elérhető, nyilvános, webalapú archívum lesz az a tanítási központ, amelyről a világ bármely pontján bárki letöltheti az elkészült anyagokat – ha és amennyiben a Kodály-alapelvek szellemében szeretne tanítani. A platformra természetesen minden anyag tesztelve – a projekt során a mintaiskolákban több alkalommal, élesben kipróbálva és elemezve – kerül majd fel.

Mint azt Furka Beáta elmondja, számukra a projekt lényege, hogy az új tanárgeneráció már új szellemben kezdheti meg a munkáját. A KodályHUB-nak köszönhetően 6-8 év múlva olyan pályakezdő, lelkes pedagógusok vehetik kézbe az ének-zeneoktatás ügyét, akik könnyűszerrel használják a projekt rengeteg innovácóját, digitális eszköztárát és megalapozott tudományos eredményét.

Erasmus+
A hajléktalanság közös probléma
Uniós projektben keresik a kiutakat a közép-európai országok
BMSZKI - Kiutak a hajléktalanságból
Budapest
Erasmus+
Karrier és természetvédelem?
Az utánpótlás támogatása, helyzetbe hozása magyar kezdeményezéssel
Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány
Orosztorony-Budapest
Erasmus+
Döntést hozni tudni kell
Üzleti szimulációs szoftver középiskolásoknak
Maximulation Business Simulation Kft.
Budapest
Erasmus+
Nézz szembe az űrrel!
Drámapedagógiai műhelymunka Erasmus+ támogatással
Facing the Gap
Budapest
Erasmus+
Közösségteremtő mozgás
Nemzetközi tábor az egészségtudatosabb fiatalokért
Ászgárd Sport Club
Budapest-Felsőtárkány
Erasmus+
Zöldséget a közösből
Projekt a közösségi mezőgazdálkodás terjesztésére
Tudatos Vásárlók Közhasznú Egyesülete
Budapest

NYERŐMAGYAROK.EU
Az ember a siker mögött

Impresszum| Jogi nyilatkozat| Kapcsolat