Budapesti Egyesület a Nemzetközi Sportért

RISE: roma integráció a sport révén Európában

Elnyert összeg: 4 500 euró

Erasmus+

Hogyan támogatható a roma kisebbség társadalmi beilleszkedése és esélyegyenlősége a sport alapú nevelési tevékenységek révén? Hogyan küzdhető le a roma fiatalok diszkriminációja, társadalmi kirekesztése és marginalizálódása? Az Erasmus+ sporttámogatással megvalósuló RISE projekt ezekre a kérdésekre keresi a választ. A nemzetközi együttműködés vezetője a Budapesti Egyesület a Nemzetközi Sportért. Garamvölgyi Bence projektkoordinátorral beszélgettünk.

A hátrányos helyzetű, különösen a roma fiatalok társadalmi integrációjának, esélyegyenlőségének és sportalapú oktatásának előmozdítását célzó kezdeményezésben európai sport- és civil társadalmi szervezetek vesznek részt. A projektvezető magyar Budapesti Egyesület a Nemzetközi Sportért tagjai bolgár, román, szlovák partnereikkel korábban már működtek együtt, főként Erasmus+-projektekben. Ennek köszönhetően kialakult egy regionális, partnerségi háló, amelynek tagjai nyitottak a további közös együttműködésekre is, és ha az adott téma a többi tag számára is releváns, újra együtt pályáznak. – avat be a projekt előzményeibe Garamvölgyi Bence projektkoordinátor. Ez a kölcsönösség azt is garantálja, hogy megbíznak egymásban, ismerik egymás munkamorálját, így nem fordulhat elő, hogy valamelyik tag nem úgy teljesít, ahogy azt a koordinátor szervezet elvárná. Ebből a szempontból igazán előnyös kisebb hálózatokat létrehozni – az Erasmus Sport programnak az is az egyik átfogó célkitűzése, hogy ilyen, kisebb-nagyobb európai hálózatok alakuljanak ki a sport európai dimenziójának erősödése érdekében.

A projektet koordináló Budapesti Egyesület a Nemzetközi Sportért alapvetően a Budapesten élő nemzetközi ifjúsággal foglalkozik, de az utóbbi másfél évben egyre hangsúlyosabban dolgoznak társadalmilag hátrányos helyzetű csoportokkal, ennek keretében nemzeti szinten is igyekeznek partnerségeket kialakítani, így kerültek közel ezzel a területtel foglalkozó hazai szociális intézményekhez és civil szervezetekhez is. A munkatársak személyesen is elkötelezettek is aziránt, mind Magyarországon, mind az egész Közép-Kelet Európai régió vonatkozásában, hogy a sport integrációs erővé és platformmá váljon.  Egyesületükön belül is olyan erőként tekintenek a sportra, amely nemcsak közel hozza egymáshoz az embereket, de olyan közeg is lehet, amely képes csökkenteni a társadalmi előítéleteket. A RISE projekt is ezt célozza.

A projekt kulcsfogalma a sporton keresztüli társadalmi bevonás, mivel a sport egy olyan alacsony belépési közeg, amely vonzó lehet bármilyen fiatalnak. A sport univerzalitása és az, hogy mindenki hasonló esélyekkel indulhat benne, az alapötlete a koncepciónak.

A projekt közép-kelet-európai regionális együttműködés keretében valósul meg, hiszen a régióban jellemző az a kihívás, amelyre a választ keresik. Ezért vontak be olyan szlovák, román, bolgár és észak-macedón partnereket, akikkel már volt közös projekttapasztalatuk és akiknek a tevékenysége hasonló az övékhez. Az így létrejött kis együttműködési partnerséget ideális kezdőlépésnek tartják ahhoz, hogy hosszú távon is foglalkozzanak ezzel a kérdéskörrel.

A másféléves projekt első szakaszában már működő jógyakorlatokat térképeznek fel: olyan civil kezdeményezéseket vagy állami intézményeket azonosítanak, amelyek a sportot a társadalmi bevonás, a nevelés, oktatás eszközeként használják – különös tekintettel a roma fiatalságot megszólítókra.

Minden partner minimum öt ilyen szervezetet térképez fel, és a velük folytatott interjúk rögzítése után elemzik azokat, hogy azonosítsák a hasonló kihívásokat.  A projekt egyik célja azoknak a jó módszereknek, jó tapasztalatoknak a megosztása, amelyeket más országok is át tudnak venni és alkalmazni.

A projekt másik felében egy képzés keretében fognak összegyűjteni tehetséges roma ifjúsági vezetőket, roma sportoló fiatalokat, akik hatással lehetnek a közvetlen környezetükre. A képzés elsősorban soft skill-ek fejlesztését célozza. Ezek azok a szociális készségek, mint az empátia, kreativitás, csapatjátékos attitűd stb., amelyek a szakmai tudás mellett meghatározzák, hogy a munkavállaló hogyan tud beilleszkedni és teljesíteni egy munkahelyen. A képzés azt is célozza, hogy tanulási, mobilitási lehetőséget nyújtsanak azoknak a fiataloknak, akik nem feltétlen tanulnak felsőoktatási intézményben, ugyanakkor kötődnek a sporthoz: rendelkeznek sportolói háttérrel, vagy edzők, hogy a saját közösségükben vezetők legyenek. Igyekeznek közelebb hozni az európai uniós lehetőségeket azokhoz a fiatalokhoz, akik nem tudnak róluk. A projekt fontos célja, hogy helyi szinten is változást érjenek el.

A projekt során sor kerül találkozókra (Budapest, Bukarest), a képzésre Szófiában, majd a pozsonyi záró esemény keretében egy szemináriumra, amelyen megmutatják a projekt eredményeit. A projekt végén egy olyan kiadvány is elkészül, amely a közép-kelet-európai jó gyakorlatokat mutatja be, valamint elméleti és gyakorlati útmutatást ad a hátrányos helyzetű fiatalok számára kidolgozott sportalapú oktatási módszertanhoz. A projekt másik fő eredménye a RISE Online Platform lesz, amelyen helyt kap a bevált gyakorlatok adatbázisa, releváns információk az EU sport-, ifjúsági és oktatási politikájáról, a projekt hírei és anyagai, továbbá roma sportolók rövid inspiráló sikertörténeteit is közzé fogják tenni.

A Budapesti Egyesület a Nemzetközi Sportért 2014-ben informális, önkéntes csoportként indult, a tagok alulról építkezve, rengeteg munkát belefektetve jutottak el az egyesületi szintre. A RISE koordinálása mellett számos más közvetlen európai uniós projektben vesznek részt partnerként. Gyakorlott pályázóként úgy látják, előnyük az a szaktudás, ami az ifjúsági projektekből és az azok révén szerzett pályázatírói tapasztalatból fakad.  A sport- és ifjúsági szakpolitikával foglalkozó projektkoordinátor, Garamvölgyi Bence ezért a pályázást tervezők számára csak azt tudja tanácsolni, hogy vágjanak bele, mert nekik nagyon nagy segítséget jelent, hogy részt vehetnek nemzetközi együttműködésekben, hiszen ezek a helyi szintű tevékenységeiket is támogatják azon céljuk megvalósításában, hogy minél több embert bevonjanak a testmozgásba és minél több ember körében népszerűsítsék az egészéges és aktív életmódot. Úgy véli, a hasonló célrendszerrel rendelkező Magyarországi szervezeteknek érdemes ezen források után nézni.

Bíznak abban, hogy a másfél éves kisebb együttműködési projekt hosszú távon nagy együttműködéssé válhat. Az Egyesület célja tovább fejlődni és 2021 után több nagyobb együttműködésben is részt venni, illetve eljutni egy olyan szervezeti kapacitásra, ami lehetővé teszi, hogy a nagyobb együttműködések koordinátorai is lehessenek. Szeretnék felhívni a döntéshozók figyelmét arra, hogy a sport jó társadalmi bevonási eszköz, így ne csak európai uniós szinten támogassák, hanem nemzeti, regionális és helyi szinten is több legyen az ilyen kezdeményezés. Jelenleg a sport sem Magyarországon, sem a régióban nem tölti be azt a társadalmi esélyteremtő szerepet, amit potenciálja alapján betölthetne.

˄