Budapesti Gazdasági Egyetem

Budapest

Projekt a fenntarthatóságért a felsőoktatásban

Erasmus+

Az Erasmus+ által támogatott ISSUE-projekt alapvetése, hogy a felsőoktatási intézményeknek biztosítaniuk kell annak lehetőségét, hogy a vezetésük, karaik, munkatársaik és hallgatóik ne csupán megértsék a fenntarthatóság problémakörét, de kapacitásuk is legyen a fenntartható cselekvésre, működésre. A Budapesti Gazdasági Egyetem projektjét azzal a céllal indították, hogy olyan, fenntartható fejlődési célokon alapuló oktatási eszközöket hozzanak létre, amelyek a felsőoktatási intézmények által könnyen adaptálhatóak.

A projekt mozaikszava, az ISSUE (Innovative Solutions for SUstainability in Education) arra utal, hogy innovatív megoldásokkal szeretnék a fenntarthatóságot az oktatás, ezen belül elsősorban a felsőoktatás területén elősegíteni. Az ötletes elnevezés többértelmű: az angol kifejezés elsődleges jelentése „probléma”, ugyanakkor fontos ügyet, eredményt, kimenetelt is jelenthet.

– A névválasztásban benne van, hogy napjaink egyik kulcsproblémájára, fontos ügyére, a fenntarthatóságra fókuszál a projektünk. Meggyőződésünk, hogy csak abban az esetben lehet sikeres a fenntarthatóságra törekvés, ha minden területen előrelépés történik, azaz az üzleti, az állami és az oktatási szféra intézkedései és az egyének magatartása is pozitív irányban változik – mondja dr. Csillag Sára projektvezető, a Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) Pénzügyi és Számviteli Karának dékánja. – Mivel a BGE egyik stratégiai célja a fenntartható és felelős egyetemmé válás, 2017-ben csatlakoztunk a PRME (Principles for Responsible Management Education) hálózatához. A PRME az ENSZ által támogatott kezdeményezés, amelyet 2007-ben alapítottak a fenntarthatóság előmozdításának platformjaként, hogy a mai üzleti hallgatók számára elősegítsék a fenntarthatóság megértését, és hogy felvértezzék őket a jövőbeni változásokhoz szükséges képességekkel. A csatlakozással elfogadtuk a felelős menedzsmentoktatás alapelveit, a szóban forgó projekt pedig szervesen illeszkedik ezekhez – magyarázza a projektvezető.

Budapesti Gazdasági Egyetem
Dr. Csillag Sára dékán, projektvezető


A hallgatókat, a felsőoktatásban dolgozókat (oktatókat, kutatókat és egyéb munkavállalókat) szólítják meg a projektben kifejlesztett innovatív eszközökkel. Többek között integrált jelentéskészítési útmutatót készítenek a felsőoktatási intézmények részére, módszertani kézikönyvet szerkesztenek, és útjára indítják az úgy nevezett „21 napos kihívást”: ez az akció, pontosabban tananyag arra az általánosan ismert feltételezésre épül, hogy ha szeretnénk a szokásainkat megváltoztatni, akkor 21 napig kell a kívánt módon viselkednünk. A kihívásban egyetemi szinten 21 napon keresztül a fenntartható fejlődés egy-egy céljára, témakörére fognak fókuszálni sok-sok gyakorlattal. Tervezik egy hétnapos vezetői tréningprogram kialakítását is, amelynek célja a tudatosság és a fenntarthatósággal kapcsolatos ismeretek növelése lesz, kimondottan a vezetők felelősségére és feladataira koncentrálva. Megvizsgálják, miként tudnak zöld irodákat és előadótermeket kialakítani az egyetemen. A projekt játékos elemeként egy olyan szabadulószoba koncepcióját is kidolgozzák, amelynek fontos eleme, hogy a résztvevők játszva ismerhessék meg a fenntarthatóság fő témaköreit. A szabadulószobát az egyetem a jövőben meg is valósítja.

<
>
Képek az ISSUE projekt partnertalálkozójáról

Mint azt dr. Csillag Sára dékán elmondja, a fenntarthatóság kérdésköre azért olyan nehéz, mert szemléletváltoztatást és magatartásváltoztatást is feltételez, amelyek megvalósítása nem egyszerű. A projekt nagy értéke, hogy a különböző területen szerzett tapasztalatok a közös munka során összekapcsolódhatnak, lehetővé téve, hogy a végeredmény valóban kreatív, ugyanakkor sok oldalról alátámasztott legyen.

A projektben hat országból (Magyarország, Egyesült Királyság, Szlovénia, Németország, Finnország és Spanyolország) nyolc partner vesz részt, többségében egyetemek, de van köztük vállalkozás és érdekképviseleti szervezet is. – A partnerség összeállítása során egyrészt az volt a cél, hogy kipróbált, bevált, korábbi projektjeinkben is részt vevő, valamint új partnerek is szerepeljenek az együttműködésben, de ennél is fontosabb, hogy olyan partnereket kerestünk, akik a projekt témájának elismert szakértői, és elkötelezettek a fenntarthatóság, a fenntartható fejlődés iránt – mondja dr. habil Szegedi Krisztina docens, az ISSUE-projekt szakmai vezetője. – Az egyetem projektkoordinátorként a megvalósításért felel, a BGE feladata a konzorcium vezetése, a projekt menedzsmentjének irányítása, a szakmai és pénzügyi beszámolók összeállítása és benyújtása is.

Budapesti Gazdasági Egyetem
Dr. habil Szegedi Krisztina docens, szakmai vezető

A két és fél éves közös munka során a szellemi termékek, programelemek fejlesztése részben párhuzamosan, részben egymásra épülve történik, ezeket „élesben” ki is próbálják, majd a tapasztalatok és visszajelzések alapján véglegesítik. A projekt az eredmények terjesztésével, workshopok, konferenciák szervezésével zárul 2021 áprilisában.

 

Egyetemi partnerek:

Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest (Magyarország) - koordinátor
Leeds Beckett University, Leeds (Egyesült Királyság)
IEDC Bled School of Management, Bled (Szlovénia)
Cologne Business School, Köln (Németország)
Lappeenranta University of Technology, Lappeenranta (Finnország)

Nem-egyetemi partnerek:

INFODEF, Valladolid (Spanyolország)
BCSDH – Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért, Budapest (Magyarország)
CEEMAN - International Association for Management Development in Dynamic Societies, Bled (Szlovénia)

˄