Central European Research Centre

Budapest

Tapintva látás

Forradalmi nyomtatási eljárás vakok és gyengén látók számára

Elnyert összeg: 1 153 425 euró

Horizon 2020

1 153 425 eurót nyert a Central European Research Centre Horizon 2020 forrásból, mely összeget egy Braille szövegeket, taktilis grafikákat nyomtató szerkezet fejlesztésére fordítják. A kisméretű, otthoni felhasználásra szánt eszköz a hagyományos nyomtatók technikáját követi, de a tapintható, domború Braille-írást folyékonnyá alakított poralapú tintából nyomtatják. A visszajelzésekből már most látszik: a BrailleJet új világot nyit meg a látássérültek számára.

Az elmúlt évtizedekben kiterjedt kutatások folytak arról, hogy az írásbeliség mennyire határozza meg az emberi agy és személyiség fejlődését, a kognitív és kreatív képességektől kezdve, a szocális és kommunikációs képességek fejlődésén át, egészen az identitás formálódásáig, végső soron pedig az önazonos, tudatos és kompetens emberré válásig. A nem meglepő eredmények szerint a napnál világosabb, hogy aki nem tud írni-olvasni, behozhatatlan hátránnyal kényszerül leélni az életét.
Az egyik ilyen hátrányos helyzetű csoport a vakok és gyengén látók közössége, akik számára ugyan a Braille-írás jelenthetne alternatívát, de sajnos azt ma már mindössze csak öt százalékuk használja aktívan. Ennek oka egyrészt a Braille-írásos tartalmak rendkívül alacsony száma, azok elérhetetlensége, „luxustermék” volta (csak egy példa: a Trónok Harcának egy kötete átlagosan százezer forintba kerül!), másrészt a vakok számára kifejlesztett számítógépes és okostelefon alkalmazások megjelenése és terjedése, ami megkerülhetővé tette számukra az írásbeliséget.

A vak emberek írás és olvasási képességének visszaszorulása tehát számos okra vezethető vissza, annak hatásai azonban az okoktól függetlenül jelentkeznek, és nehezítik meg még jobban a vakok társadalmi integrációját. Szerencsére azonban a probléma nem megoldhatatlan. A Central European Research Centre (CERC) által kidolgozott nyerő koncepció célja a vizuális (írásos és képi) tartalmak teljes körű demokratizálása. A cél, hogy a vak emberek egyszerűen, olcsón, és bármiféle korláttól mentesen hozzáférjenek pontosan ahhoz a tartalomhoz, amihez szeretnének és pontosan akkor és olyan mélységben, amikor és amiben szeretnének. A megoldás kulcsa a magyar csapat szerint egy speciális multifunkciós berendezés, aminek a fejlesztése jelenleg a Horizon 2020 program támogatásával zajlik.

Central European Research CentreTapintható, nyomtatott Braille szöveg

A cég egyébként porkutatással és pormanipulációs technológiák fejlesztésével foglalkozik. A jelen projekt alapját adó technológiai megoldásuk lényege, hogy egyszerűen és költségkímélő módon rá tudnak venni porállagú anyagokat arra, hogy azok folyadékként viselkedjenek. Az ideát egy megvalósíthatósági tanulmány elkészítése követte a Horizon 2020 KKV Eszköz alprogramjának első fázisában. Ezután nem sokkal a támogatás második fázisát is sikerült elnyerniük.

A sikertörténetről bővebben Hetyey Gábor ügyvezetőt és Dr. Bulkai András technikai igazgatót kérdezzük a CERC székhelyén. A szakemberek kiemelik: a BrailleJet mögé beállt Európa számos rangos vakszövetsége, így aztán az Európai Bizottságot is egyszerűbb volt meggyőzni a projekt létjogosultságáról. A cég a KKV Eszköz projekt első fázisát, melynek célja egy kiterjedt megvalósíthatósági tanulmány elkészítése volt, egyedüli pályázóként valósította meg egy vakokat és gyengén látókat segítő alapítvány (INFOALAP) alvállakozó partnerként történő bevonása mellett. A jelenleg zajló második fázisra viszont már konzorciális modellben pályáztak egy angol ipari fejlesztő és gyártó partner (KW Special Project), valamint egy világszintű piaci ismeretekkel és kapcsolatokkal rendelkező nyomdaipari kereskedő partner (Alchemie Technology) bevonásával. A második fázis megvalósítását alvállalkozóként segíti továbbá a már említett alapítvány, valamint egy ipari formatervező stúdió (Co&Co) is, mivel kiemelt célja a fejlesztésnek, hogy a BrailleJet ne csak tökéletesen működjön, és egyszerűen használható legyen, de a szépség élményét is nyújtsa a felhasználói számára; ez utóbbi cél elérése a célcsoport tekintetében egyáltalán nem nevezhető egyszerű feladatnak.

Central European Research Centre
Dr. Bulkai András technikai igazgató és Hetyey Gábor ügyvezető a Magyar Fejlesztési Központ sajtótájékoztatóján

– A BrailleJet technológiát eredetileg ipari felhasználásra szántuk, de a megvalósíthatósági fázisban felismertük, hogy sokkal nagyobb piaci igény mutatkozik egy otthoni felhasználású, kisméretű, ergonomikusan kialakított és megfizethető multi funkciós készülékre, amely a Braille és taktilis nyomtatáson túl képes fénymásolni és szkennelni is, és amely nagyon egyszerűen és olcsón üzemeltethető – részletezi Dr. Bulkai András. Így a BrailleJet nem csak nyomtatásra, hanem bármilyen már kinyomtatott nem Braille és/vagy taktilis vizuális (írásos és képi) tartalom „fénymásolására” is alkalmas lesz. Méghozzá úgy, hogy másolás közben emberi beavatkozás nélkül lefordítja a normál írást Braille írásra, a normál képet pedig tapintható képpé alakítja, és már ezt a lefordított, átalakított verziót nyomtatja ki, ami rendkívül egyszerűvé és személyre szabottá teszi a Braille és taktilis tartalmak előállítását.

Hetyey Gábor a projekt technikai részletein túl annak érzelmi vetületére is rámutatott: – Mi, látó emberek el sem tudjuk képzelni, hogy egy vak ember hogyan érzékeli és látja a világot. Milyen élményt ad számára a tárgyak teljes tenyérrel történő tapintása, illetve hogy ez mennyiben tér el a „két dimenziós” ábrák, képek ujjbeggyel történő tapintásától. Számukra ugyanis nem a teljes tenyérrel való formaérzékelés, hanem az ujjbeggyel történő tapintás áll a legközelebb a látáshoz. Éppen ezért, akik eddig megtapintották, mind elérzékenyültek a BrailleJet nyomatai „láttán”. Egyikük – egy apuka, aki még látóként élte meg kislánya születését – azt mondta, hogy élete egyik legszebb élménye lenne, ha nyomtatnánk neki egy képet a most tíz éves kislánya arcáról. Megkérdeztük tőle, hogy miért lényeges ez, hiszen bármikor megtapinthatja a kislányát, mire ő azt felelte, hogy igen, pontosan tudja, hogy néz ki térben a gyermek feje, de tíz éve nem látta az arcát.

A projektvezető hozzátette továbbá, hogy a vak emberek számára nyíló új dimenziókon túl, a taktilis grafikanyomtatás e formájából számos, a látó emberek számára is rendkívül hasznos új és izgalmas megoldás is kifejlődhet. Példaként az általuk kialakított módszernek a korai fejlesztés területén történő széles körű alkalmazhatóságának lehetőségeit említette.
A projekt jelenleg a termékfejlesztési fázisban van, tehát most történik a prototípus gyártásérett termékké fejlesztése és a piaci bevezetés előkészítése. E feladatoknak a tervek szerint 2018 harmadik negyedévére be kell fejeződniük, mivel a fejlesztő csapat 2019-ben már az üzletek polcain szeretné látni az eszközt.

 


 

A BrailleJet projektet az Európai Unió Horizon 2020 kutatási és fejlesztési keretprogramja
a 733157 szerződésszám alatt támogatta.

Central European Research Centre

˄