Számít a saját történelmed!

Online archívum erősíti az európai identitást

Elnyert összeg: 92 534 euró

Creative Europe

Közel 4 millió euró direkt brüsszeli forrást nyert a Creative Europe Programon keresztül 16 európai levéltár, egyetem és kutatói intézmény, köztük Budapest Főváros Levéltára arra, hogy egy átfogó projektben tegyen az európai privát történelem digitális megőrzéséért. A CO:OP projektben levéltárak és felhasználóik alkotói hálózata jön létre 2018 végére, hogy a kis közösségek történetei se vesszenek el a történelem süllyesztőjében.

Minden lomtalanításkor sorsszilánkok lepik el az utcákat; régi, megsárgult fényképek landolnak a szemétben a megunt tárgyak között. Érzőbbek megőrzik őket, pedig kinek ne lenne otthon néhány olyan irata, fényképe, amelyen egy feledésbe merült ős felidézhetetlen pillanata szerepel kimerevítve? Többek között az ilyen elárvult képek megmentésére jött létre 2010 őszén Tamási Miklós ötletéből a Fortepan online fotóarchívum, amely a világon egyedülálló módon tesz elérhetővé lomtalanításokon, ócskapiacokon, beküldött családi albumokból begyűjtött több tízezer amatőr fényképeket.

Az ennél jóval nagyobb léptékű, 11 ország 16 levéltári intézményének összefogásával megvalósuló CO:OP projekt Topotheque nevű online felületét (www.topotheque.eu) pörgetve is hasonló érzés kapja el az embert, mint a Fortepan esetében. Itt azonban nem egyének, hanem közösségek emlékein alapul a gyűjtemény. Egy idővonalat húzogatva könnyű elmerülni például a burgenlandi Bocksdorf egykori lakóinak életében – elsőáldozók képei, utcai- és kocsmajelenetek között.

CO:OP

A Topotheque a német vezetésű CO:OP (Community as Opportunity – The creative archives´and users´network) projekt nyolc munkacsomagjának egyike, amelynek koordinációját Budapest Főváros Levéltára végzi a partnerként részére juttatott 92.534 euró támogatásból. – Olyan informatikai platform létrehozásán dolgozunk, amely hozzáférhetőséget biztosít egy-egy európai közösség múltjára vonatkozó személyes dokumentumaihoz, magánkézben őrzött forrásaihoz – mondja a koordinátor, Dr. Toma Katalin. Hozzáteszi, hogy ehhez a partnerek a projekt ideje alatt 5-5 nemzeti Topotheque-t hoznak létre, amelyek a folyamat végén egy nagy közös online platformban egyesülnek.

CO:OPDr. Toma Katalin: Szeretnénk aktív kapcsolatként megélni a közönség és a levéltárosok közötti viszonyt

Minden országban lesz privát emlékek digitalizálására buzdító Bring your history (Mutasd be saját történelmed) nap is, ahol az érdeklődők megismerhetik az írott emlékek megmentésének legmodernebb lehetőségeit. A rendezvényekről filmek készülnek, amelyeket egy másik – szintén magyar részvétellel végrehajtott – munkacsomag levéltár-pedagógiai filmjeivel együtt nemzetközi fesztiválon mutatnak majd be.

2018 végéig belefér még a CO:OP-ba több szakmai konferencia a partner intézmények levéltárosainak, de többek között egy nemzetközi mobilitási munkacsomag is. Utóbbi egyszerre szól szakembereknek és laikusoknak, akik ösztöndíjakkal, szervezett kirándulásokon juthatnak el más országok gyűjteményeibe.

CO:OP
A projekt hazai résztvevője: Budapest Főváros Levéltára

– A projekt célja egyszerű – összegez Dr. Toma Katalin. – Ideje meghaladni azt a klisét, hogy a levéltárak poros dokumentumokat őrző elefántcsonttornyok. Szeretnénk aktív alkotói kapcsolatként megélni a nagyközönség és a levéltárosi szakma közötti viszonyt. Közelebb hozni a történelem aktív alakítóit, részeseit a történelemre vonatkozó információk megőrzőihez, a levéltárakhoz – magyarázza. A CO:OP projekt végére ennek bizonyítékaként a nemzeti történelmi nézőpontokat meghaladó, az európai identitást erősítő informatikai platform jön létre, amelynek kialakításában az európai polgárok is kreatívan részt vesznek.

˄