LATERNA MAGICA Nonprofit Kft.

Európai filmek az innovatív filmpedagógiáért

Creative Europe

Hogyan fejleszthető a leghatékonyabban ma a fiatalok médiaismereti és kritikai gondolkodása? Hogyan készíthetjük fel a gyerekeket az audiovizuális média ​​által kiváltott hatásokra? Az EUforia MEDIA-projekt a média- és filmoktatás fejlesztését nemzetközi hálózaton keresztül valósítja meg. A háromtagú nemzetközi konzorcium magyar tagja a LATERNA MAGICA Nonprofit Kft. – Bíró Dániel projektvezetővel beszélgettünk.

A médiaműveltségnek és a kritikus gondolkodásnak alapkészségnek kell lennie a fiatal generációk számára, ezért ezeknek az oktatás és képzés szerves részét kell képeznie. A film- és médiaoktatás fontos szerepet játszik abban, hogy a gyerekek kritikai és kreatív készségei hatékonyan fejlődjenek. A 2016-2017 során megvalósított EUforia MEDIA-projekt célja az európai film és médiaoktatás fejlesztése, valamint egy nemzetközi szakmai hálózat alapjainak megteremtése. Az alapvető téma az európai filmkultúra kritikus megértése és aktív részvétel az európai film-narratívák terjesztésében.

A projektpartnerek elkötelezettek az iránt, hogy a film mint a tudás továbbadásának új, alternatív oktatási eszköze beilleszkedjen az iskolai anyagba. A projekt keretében létrehoztak egy cselekvési tervet, amelyet egy transzkulturális hálózat valósított meg a görög, magyar és lengyel partnerek gyakorlati módszerei, tapasztalatai alapján. A transznacionális hálózatban megvalósuló projekt lehetőséget nyújt arra, hogy a projektpartnerek közösen javasolják azokat a módszereket, amelyek révén az európai filmnarratívák javíthatják a fiatalok tanulási folyamatát és tapasztalatait. A háromtagú nemzetközi konzorcium vezetője a Thessaloniki Film Festival (Görögország), magyar tag a Laterna Magica, a harmadik fél pedig a lengyel Spolencza Akademia Nauk.

Nagy jelentőségű volt a program keretében Thesszalonikiben megrendezett kétnapos konferencia, amelyen tanárok, oktatók, kutatók, döntéshozók, filmpedagógusok, pszichológusok és szociális munkások vitathatták meg a film- és médiaoktatás helyzetét a partnerországokban.

A projektpartnerek összeállították az Online Filmkincstár című, számos európai drámát, dokumentumfilmet és rövidfilmet tartalmazó internetes filmkatalógust, amelyet különféle oktatási segédanyagokon alapuló e-tanulási eszközként is fel lehet használni. A diákokat ezek az európai filmek annyira bevonják, hogy szívesen tanulmányozzák tovább a kapcsolódó iskolai tantárgyakat is, mint a történelem, a filozófia. A platformon keresztül produktív párbeszédet folytathatnak, akár a kiválasztott európai filmekkel kapcsolatban, akár saját javaslataik megfogalmazásával, gondolatokat, ötleteket, bevált gyakorlatokat cserélve, miközben az oktatási hálózaton keresztül konzultációt kaphatnak. 

A projekt keretében tanártovábbképzési szemináriumokat tartottak, valamint filmvetítéseket és filmpedagógiai foglalkozásokat szerveztek diákoknak. A programban résztvevő középiskolások megadott témák alapján rövid dokumentum- és fikciós filmeket készítettek. A magyar fél szakmai partnerei a MANDA, a Budapest Film, az Art+Cinema, az Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete, valamint a Kino Mozi volt, a közreműködő magyar iskolák a Szent László Gimnázium és a Kölcsey Ferenc Gimnázium voltak.

 

˄