Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

Budapest

Szemléletváltás a fogyatékosságügyben

Képzési program kialakítása az intézmény férőhely kiváltási folyamatot irányító vezetők részére

Elnyert összeg: 293 265 euró

Erasmus+

Az intézmény férőhely kiváltási folyamat jegyében közös képzési programot fejleszt a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. és öt partnerszervezete. A 293 265 euró Erasmus+ közvetlen európai uniós támogatásból megvalósuló PODIUM projekt hosszú távon a hátrányos helyzetűek környezetének megújítása és támogatott lakhatások kialakítása mellett kötelezte el magát. Missziójukról bővebben Szentkatolnay Miklós projektvezetőt kérdeztük.

Az elmúlt évtizedekben Európa fogyatékosságügyi szakpolitikájában paradigmaváltás történt. A régi, elavult, olykor kegyetlen módszerek helyett – melyek a betegek testi vagy szellemi hiányosságaira helyezték a hangsúlyt – az emberi méltóság és a közösségi életvitel került előtérbe. Magyarország ennek a folyamatnak még az elején jár, 2011-ben alkotta meg a kormány az Intézmény Férőhely Kiváltási Stratégiát, melynek célja az összes ápoló-gondozó intézmény felszámolása és a fogyatékossággal élők támogatott lakhatásokban való elhelyezése. Mindez azonban nem egyszerű feladat, hiszen hazánkban csaknem huszonötezer fogyatékos személy (köztük a pszicho-szociális problémákkal élők) él elzártan a világtól.

Az intézmény férőhely kiváltási folyamat (Deinstitutionalisation, röviden: DI) levezényléséhez jó adag szervezésre, pénzügyi érzékre, nem utolsó sorban pedig emberközpontú hozzáállásra van szükség. Az irányítást szakmailag képzett, szociálisan érzékeny vezető személyiségek, ún. DI-menedzserek végzik, az ő képzésüket finanszírozza az Erasmus+ PODIUM projektje. A társulás magyar koordinátora, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK) a fogyatékos személyeket támogató szervezetekkel dolgozik, és a múltban már több nyertes pályázatot vittek végig a témában.

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Az emberi méltóság és a közösségi életvitel került előtérbe

Székhelyükön Szentkatolnay Miklós, a projekt szakmai vezetője kalauzol minket: – Egész Közép-Európában gond, hogy teljesen alkalmatlan helyeken élnek a fogyatékos emberek. Kastélyokban, régi gyárépületekben laknak sokszor zsúfoltan, teljesen magukra hagyva, mert sajnos Magyarországon gyakorlatilag senki sem látogatja a hátrányos helyzetű rokonokat, ismerősöket. EU-s támogatásból eddig hat intézmény szűnt meg az elmúlt négy évben, így hétszáz fő kerülhetett támogatott lakhatásba az intézményekhez közeli településeken. 2016 őszén látogattuk végig ezeket a helyszíneket, és nagy arányban azt tapasztaltuk, hogy a fogyatékos személyek egész máshogy viselkedtek az új környezetben, sok rejtett értékük, képességük került így felszínre.

A szakembertől azt is megkérdeztük, hogyan reagáltak a helybéliek az új lakók érkezésére. Szentkatolnay Miklós ugyan nem tagadja, hogy volt némi ellenérzés néhány településen, de összességében nincs probléma, mert előre tájékoztatják a helyi vezetőket, és hamar megindítják a párbeszédet. Emellett fontos, hogy az intézményekben nyitott kapuk vannak, és a szakemberek igyekeznek közelíteni a társadalomhoz a bent élőket.

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Szentkatolnay Miklós, a projekt szakmai vezetője

A befogadás, szolidaritás és bizalom terén még bőven van mit tanulnunk, ezért is hívták meg a PODIUM projektbe tagként a dán Central Denmark Region nevű szervezetet. Dániában a DI-folyamat már több évtizede elkezdődött, az 1960-as években a betegek hozzátartozói el tudták érni a kormánynál, hogy bezárják az embertelen bánásmódú pszichiátriai kórházakat. A dán társadalomban alapvető segítő hozzáállás alakult ki a másik emberrel szemben; Szentkatolnay Miklós szerint ezt nehezen lehet eltanulni, de apró lépésekben talán sikerül.

A partnerek segítségével kidolgozták a DI-menedzserek képzési programját, illetve egy dániai tanulmányút során a házigazda hét közösségi alapú szolgáltatással ismertette meg a magyar, román, szlovén és szerb konzorciumi résztvevőket. A 2015 és 2018 között zajló program fő célja egyébként húsz menedzser oktatása, és egy közös képzési program kialakítása. A tréninganyagnak felsőoktatási verziója is készül az ELTE Társadalomtudományi és Gyógypedagógiai Karainak jóvoltából, amely modult remélhetőleg a projektidő letelte után is oktatni fogják az egyetemen.

A FSZK munkatársa bizakodó a jövőt illetően, mert a 2014-2020-as időszakban már harmincöt milliárd forint uniós forrás áll az intézmény férőhely kiváltási projektek megvalósítására. Ugyanakkor beszélgetésünk végén hozzáteszi, a DI-folyamat minimum huszonöt-harminc évet vesz majd igénybe, mert nem csak az intézmények megszüntetéséről van szó, hanem a régi berögzülések és az emberi hozzáállás radikális átformálásáról.

˄