iSave Informatika Kft.

Budapest

Biztonságos adattárolás helyben

A laptopok vagy a hálózatfüggetlen vezérlőrendszerek adatmentésére kínál megoldást az iSave hazai projektje

Elnyert összeg: 50 000 euró

Horizon 2020

A biztonságos, helyi adattárolás és adatvisszaállítás problematikájával foglalkoznak az iSave Informatika Kft. projektjében. A mai napig nincs ugyanis megnyugtató megoldás a laptopok vagy a hálózatfüggetlen, biztonságos környezetet megkövetelő vezérlőrendszerek adatmentésére. Az iSave mentési eljárásának egyedisége egyrészt a hardver felépítésében, másrészt az ahhoz illeszkedő szoftverkörnyezetben rejlik. Az akár notebookokba építhető eszköz tökéletes válasz a zsarolóvírusok általi fenyegetésre is.

Samarjai Zsolt 2007-ben alapította a társával az iSave Informatika Kft.-t, de az IT-szakember már a 2000-es évek elejétől adattárolási megoldásokkal foglalkozik. Mint mondja, a 2001-es New York-i terrorcselekmények óta beszélhetünk az adattárolás evolúciós folyamatának felgyorsulásáról, hiszen a támadásban az emberáldozatok mellett rengeteg cég adatvagyona veszett oda. Ez ráirányította a figyelmet az adatmentés problematikájára. 2001-ig legfőképpen csak szerverekről beszélhettünk, amelyek kliensoldalon oldották meg a helyi adattárolást, de az ezredforduló után megjelent a központosítás iránti igény is. Azóta a SAN- (Storage Area Network) és NAS- (Network Attached Storage) rendszerek lehetővé teszik az egyetlen nagy központba (központi szerverre) gyűjtött adatok mentését, backupolását.

iSave Informatika Kft.Samarjai Zsolt, az iSave projektvezetője

Nem történt viszont előrelépés abban az ügyben, hogy mi van azokkal a felhasználókkal, akik laptopot használnak. A hordozható számítógépeket használók száma évről évre nő, a mobileszközök tere létjogosultsága egyre nagyobb, az egész nap a városban rohangáló vagy városok között utazó felhasználó értelemszerűen nem tud folyamatosan a SAN/NAS-hálózatra kapcsolódni. – Az alapprobléma az, hogy a folyton mozgásban lévő felhasználók, akik egész nap termelik az üzleti adataikat, nem tudják biztonságosan tárolni, megőrizni és backupolni ezeket a fájlokat – magyarázza Samarjai Zsolt projektvezető. – A központi mentés azoknak a vállalatoknak sem jelent egyértelmű megoldást, amelyek nagy számban alkalmaznak mozgó/utazó munkavállalókat, vagy például több telephellyel bírnak. Azzal a megoldással azonban, amit mi kitaláltunk, vissza tudjuk fordítani a központosítás trendjét. A mi üzenetünk az, hogy igenis van létjogosultsága a lokális adattárolásnak, ha az kellően biztonságos. Erre a piacon egyelőre nincs egzakt megoldás, de az iSave-nek köszönhetően hamarosan lesz.

Samarjai Zsolték a Horizon 2020 SME Instrument (kkv-eszközök) támogatást nyerték el a projekt első fázisára. Az ötletüket megfuttatták számos nagyvállalatnál, és határozott érdeklődés mutatkozott az iSave technológiája iránt. – Vannak olyan ipari környezetek, amelyekben például egy háromszázezer eurós, nagy értékű gépet egy három-négy PC-ből álló vezérlőrendszer irányít. Ezek a számítógépek úgy nevezett stand-alone PC-k, azaz, biztonsági okokból hálózatra nem csatlakoztatott vezérlőegységek, amelyek nagy értékű, hosszadalmas beállításokat igénylő egyedi munkákat végeznek el. El lehet képzelni, hogy egy, egy időben akár ötven-száz munkafolyamatot tároló gép adatvesztése milyen kárt jelentene. Mivel azonban nincsen hálózat, a hagyományos backuprendszerek nem alkalmazhatóak ezen a területen, nekik megváltást jelenthet egy olyan meghajtó, amely önmagában elvégzi ezeket a mentéseket – magyarázza az iSave Kft. ügyvezetője.

iSave Informatika Kft.iSave – igenis van létjogosultsága a biztonságos, lokális adatmentésnek. (Fotó: Shutterstock)

Az iSave terméke nem igényel óriási ipari fejlesztéseket, egyszerűen csak egy jó ötletről van szó, amelyet előttük még senki más nem valósított meg. A terv az, ahogy a projekt első fázisában is történt, hogy a megkeresett partnerek visszajelzései alapján csiszolják véglegesre a termék koncepcióját, és a későbbiekben magát az eszközt. Ami nem más, mint egy beépíthető SSD, azaz mozgó alkatrészek nélküli, flashalapú adattároló, amelynek azonban speciális belső felépítése lesz. A felhasználó által használt meghajtóterületet ugyanis kiegészíti majd egy microSD-kből felépített backup drive és egy maintenance-, vagyis szervizpartícióval is ellátják. Ez a triumvirátus minden körülmények között lehetőséget biztosít majd a mentés mellett a teljes visszaállításra is.

Vegyük például a laptopos felhasználókat: a felhasználó a számítógépe összes beállítását – azaz a friss, nyers környezetét – lementeni imagementésben. Ezután elindítja a fájlszintű automatikus mentést, amelyre a későbbiekben nem lesz gondja, az eszköz automatikusan backupol minden adatot. Tegyük fel, hogy a felhasználó aztán benyel egy zsarolóvírust: elveszti a fájljait, és fertőzött lesz a környezete. Ekkor az említett maintenance-, azaz szervizpartícióról bootolni tud, kiválasztja az image restore funkciót, amellyel a microSD-n tárolt, elsőként rögzített nyers állapot áll helyre. Ezzel máris rengeteg időt megspórol, hiszen az alapbeállításait nem kell újra elvégeznie. Nagyjából két perc alatt visszakapja a vírusmentes, tiszta környezetet, és elkezdheti a fájlszintű backupból visszatölteni az adatait. Az egész folyamat – a fájlmennyiségtől függően – elvégezhető röpke negyedóra alatt, ami üzletmenet szempontjából sem elhanyagolandó, ráadásul az egész funkció távolról is levezényelhető lesz.

˄