Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány

Budapest

Segélyvonal a gyermekvédelemben

Hangsúlyosabban integrálnák a Kék Vonal munkáját az állami intézményrendszerbe


Elnyert összeg: 76 769 euró

REC

Projekttámogatást nyert a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány, hogy az általuk működtetett telefonos segélyvonalat hangsúlyosabban integrálni tudják az állami gyermekvédelmi rendszerbe, és hogy erősítsék a gyermekbántalmazás, -eltűnések során tevékenykedő szakemberek együttműködését. A projekten belül szupervízióra is lehetőséget nyújtanak a rendszerben dolgozóknak. Táler Orsolyát, a Kék Vonal ügyvezetőjét, a projekt vezetőjét és  Baranyai Blanka esetmenedzsert, koordinátort kérdeztük a brüsszeli REC-DAPHNE finanszírozta projektről.

Az UNICEF friss kutatásai szerint a testi fenyítés elfogadottsága az elmúlt években csökkent, ugyanakkor az érzelmi, szóbeli, lelki fenyítés sokkal kevésbé tudatos. Azaz: a felnőttek nincsenek tisztában azzal, hogy mit jelent az érzelmi bántalmazás. Emellett bizonyos bántalmazási formákkal, például az iskolai vagy internetes kirekesztéssel, megfélemlítéssel kapcsolatban az utóbbi években szerencsére szintén csökkent a társadalom toleranciája. A csökkenő tűrésküszöb azonban növekvő munkát jelent a telefonos segélyvonalat működtető Kék Vonal Alapítványnak. Ennek magyarázata az, hogy mivel – jó értelemben – trendi téma lett a cyber bullying, az áldozat, vagy az áldozat környezete hamarabb és könnyebben jelzi, ha baj van. Tehát nem egyértelműen az egyedi bántalmazások száma nőtt, hanem ezek az esetek könnyebben kerülnek napvilágra.

Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány
A csökkenő toleranciának köszönhetően a gyermekbántalmazási esetek könnyebben kerülnek napvilágra

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 1993 óta működteti a gyerekeket és fiatalokat segítő, 116 111-es számon ingyenesen elérhető Lelkisegély-vonalat. 2008 óta különös figyelmet fordítanak a bántalmazott, szökésben lévő, illetve eltűnt gyerekek ügyének; az alapítvány azóta üzemelteti az európai harmonizált 116 000-ás, szintén ingyenesen elérhető Eltűnt gyerekek-vonalát. – A célunk ezzel a projekttel, hogy a segélyvonalat a gyermekvédelmi rendszerbe úgy integráljuk, hogy erről a különböző – gyermekotthonokban, gyermekjóléti központokban, családsegítő intézményekben, iskolákban dolgozó – szakemberek, pedagógusok ténylegesen tudjanak is – avat be a projekt célkitűzésébe Táler Orsolya, a projekt vezetője. A Kék Vonal Alapítvány ügyvezetője hozzáteszi: – Ha érkezik hozzánk egy eset, amelyben konkrét segítséget nyújtunk, akkor a projektnek köszönhetően majd gördülékenyebben tudunk együttműködni, esetkonferenciákat szervezni, közösen gondolkozni arról, hogy hogyan, miképp tudunk az adott fiatalnak megfelelő segítséget nyújtani. Emellett a projekt feladata a gyermekvédelmi intézményekből való szökések hatékonyabb megelőzése, amely szintén csak szorosabb együtműködéssel lenne célravezető – hangsúlyozza Táler Orsolya.

Kék Vonal Gyermekkrízis AlapítványTáler Orsolya projektvezető, a Kék Vonal ügyvezetője, és Baranyai Blanka esetmenedzser, a projekt koordinátora

A pályázatban kiemelt szerepet szánnak a gyermekeltűnés hátterében fellelhető okokról – a veszélyekről és a megelőzés lehetőségéről – való folyamatos kommunikációnak. Képzéseket szerveznek, amelyeken a Kék Vonal munkatársai által kidolgozott edukációs anyagot mutatják be. Olyan, a 13-18 éves korcsoportnak bemutatható, interaktív feladatokat dolgoztak ki, amelyeken keresztül átgondolható, kibeszélhető a szexuális visszaélések problémaköre. A képzés egyébként nagy általánosságban a szexuális visszaélések, és az eltűnés, szökés jelenségének összefüggéseire világít rá.

– Eszmecserét folytatunk a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal. Egyrészt arról konzultálunk, miként lehetne jobban megismertetni a gyermekvédelmi rendszer szereplőivel a Kék Vonal Alapítvány szolgáltatásait, másrészt arról, hogy a Kék Vonal mivel tud segíteni olyan konkrét esetekben, amelyek hozzánk futnak be – mondja a projektvezető.

Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány
Kiemelt szerepet szánnak a gyermekeltűnés hátterében fellelhető okokról való kommunikációnak

Azt könnyű belátni, hogy elméletileg minden törvényi lehetősége megvan egy gyereknek, hogy a gyermekvédelemhez forduljon, erre a valóságban mégis nagyon elvétve akad példa. Ezért fontos a segélyvonal szerepe ezen a területen. A telefonos lehetőség egy jól működő, jól kitalált, alacsony küszöbű belépési pont a gyerekek számára – a Kék Vonalhoz szívesen fordulnak a problémáikkal. Az alacsony küszöb alacsony kockázatot jelent a gyerek szempontjából, hiszen a segélyvonal anonim szolgáltatás, amelyet 24 órán át el lehet érni. És bár a segélyvonal elsősorban – ténylegesen anonim módon – lelki, érzelmi támogatást nyújt, azokban az esetekben, amikor a lelki támogatás nem elég, akkor a Kék Vonal szakemberei fel tudják ajánlani következő lépcsőfokként a velük interakcióba lépő gyereknek, hogy amennyiben lemond az anonimitásáról, az alapítvány felveszi a kapcsolatot a gyermekvédelem szereplőivel, és eljár konkrétan az ő érdekében.

Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány
A Kék Vonal munkatársa az anonim segélyhívónál

A brüsszeli finanszírozású, kifejezetten a 116 000 segélyhívót működtető tagállami szervezetekre kiírt pályázat másik pilléreként, mint azt Baranyai Blanka esetmenedzser, a projekt koordinátora elmondja, a jó gyakorlatot szeretnék megerősíteni a gyermekvédelemben. A projekten belül – legalább Budapesten – a Kék Vonal többek között ingyenes szupervíziós csoportot fog felajánlani a gyermekvédelemben dolgozó szakembereknek, akiket a szupervízió abban segítheti, hogy több szemszögből lássák saját működésüket, és akiknek ezáltal az önismerete és problémamegoldó képessége is fejlődhet. Így a projekt végső soron a szökésben érintett, sokszor nagyon terhelt családi kapcsolatokkal rendelkező gyermekek érzelmi támogatását, megtartását, a további szökések megelőzésének feladatát segítheti.

 

A Kék Vonal és a Daphne

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány több mint 20 éve dolgozik azon, hogy az ENSZ definíciója szerinti gyermekjogok megvalósuljanak Magyarországon. Küldetésük, hogy a gyerekekkel kapcsolatba kerülő felnőttek a gyerekek legfőbb érdekeit képviseljék. Legfőbb értékeiknek a gyerekközpontúságot, a bizalmat, az együttműködést és felelősséget tartják. Az alapítvány ezúttal az európai Rights, Equality and Citizenship Program által meghirdetett Daphne Cselekvési támogatás – 116 000 segélyhívó vonal fenntartása csellengő gyermekek felkutatása céljából elnevezésű kiírásban nyert. A brüsszeli program Daphne-pillérének célja a gyermekek, fiatalok, nők, és marginális csoportokkal szemben tanúsított erőszak elleni küzdelem.

˄