PlanUp projekt – az ambiciózusabb Nemzeti Energia és Klímatervekért

Elnyert összeg: 154 434 euró

LIFE

A LIFE program támogatásával megvalósuló PlanUp projekt az uniós országok kormányait segíti az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. A projektet a Karbonpiac-Figyelő (Carbon Market Watch) vezeti, hazai partnerszervezet a Levegő Munkacsoport. Szegő Judittal, a szervezet éghajlatvédelmi projektvezetőjével beszélgettünk.

Az Európai Bizottság 2016 novemberében terjesztette elő az Energiaunió irányításáról szóló rendeletet a tiszta energiáról. A tagállamok Nemzeti Energia és Klímaterveket (NEKT-ek) készítenek, amelyekben rögzítik, hogy milyen módon szándékoznak hozzájárulni az Energiaunió céljaihoz, mindenekelőtt a megújuló energiaforrásokra, az energiahatékonyságra és az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentésére irányuló, a 2030-ig tartó időszakra szóló uniós célértékeknek a teljesítéséhez. A tervek a 2021–2030-as időszakra irányoznak elő olyan intézkedéseket, amelyekkel nagymértékben csökkentik az üvegházhatású gázok (mindenekelőtt a szén-dioxid-) kibocsátását. Ezt egyebek mellett a mezőgazdaság környezetbarátabbá tételével, a közösségi közlekedés fejlesztésével és az épületek korszerűsítésével kell elérni.

Tizenegy európai civil szervezet, számos helyi önkormányzat és kutató indította el a PlanUp nevű projektet, amely az uniós országok kormányait segíti az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. A projekt keretében öt ország (Magyarország, Lengyelország, Románia, Olaszország és Spanyolország) működik együtt annak érdekében, hogy ambiciózusabb NEKT-ek készüljenek el.

Hazai vonatkozásban a projekt előzménye, hogy a Levegő Munkacsoport régóta tartó munkakapcsolatban áll az EEB-vel (European Environmental Bureau), a T&E-vel (Transport & Environment) Carbon Market Watchcsal és az ECF-fel (European Climate Fund), mely szervezetek alkotják a projektet megvalósító konzorciumot fő pályázói szinten. A nemzetközi konzorcium kérte fel a Levegő Munkacsoportot az együttműködésre, amelyre természetesen igent mondtak.A PlanUp projekt keretében a Levegő Munkacsoport a dekarbonizáció, energiahatékonyság és a megújuló energia témakörében javaslatcsomagot dolgoz ki a helyzet javítására – egyebek mellett jó gyakorlatok bemutatásával – a közlekedés, a mezőgazdaság és az épületek területén magyar viszonylatban. Egyúttal nyomon követi a hazai NEKT elkészítését, és azt észrevételeivel segíti.

A PlanUp projekt három szektort ölel fel: a közlekedést, az épületeket és a mezőgazdaságot. A Levegő Munkacsoport más zöld civilszervezetekkel dolgozik együtt, azért, hogy a véleményezés teljeskörű legyen, mivel ők főleg a közlekedés terén szakértők, de vannak olyan energetikai, energiahatékonysági területek, amelyekben más szervezetek szakavatottabbak, – ezért folyamatosan egyeztetnek többek között a Magyar Természetvédők Szövetségével (MTVSZ), a Magyar Energiahatékonysági Intézettel (MEHI), a Greenpeace-szel, a WWF magyarországi szervezetével, valamint az Energiaklubbal. Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézettel is sokat konzultálnak, mivel az ÖMKi különösen jártas a mezőgazdaság és klímavédelem kapcsolata témában. A PlanUp projekt magában foglalja az éghajlatváltozás elleni küzdelmet és az alkalmazkodást is, hiszen a NEKT-nek arra is ki kell térnie.

A projekt 2018 júliusában indult, és az év végére kellett a kormányoknak leadniuk a NEKT-ek első, „draft” változatát. A kormánynak feladata is, hogy a NEKT elkészítése során nyilvános konzultációt folytasson civil szervezetekkel is, és nemzeti egyeztetésre kell bocsátaniuk a tervet. 2018 nyarán hívtak össze egy egyeztető fórumot, ahol a civil szervezetek elmondhatták javaslataikat – majd írásban is elküldhették azokat – azonban az első tervezet nem tartalmazott minden javaslatot, tekintettel arra, hogy ezek átvezetését a végleges változatban tervezték. Ezt az anyagot 2019. február végén nyújtotta be a magyar kormány az Európai Bizottságnak:

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/hungary_draftnecp.pdf

Erről az anyagról a Levegő Munkacsoport 2019. március 26-án a PlanUp projekt keretében konferenciát szervezett, melyre számos brüsszeli civil szervezet (pl.: European Environmental Bureau, Transport & Environment, Carbon Market Watch) is hivatalos volt, mellette természetesen magyar környezetvédő szervezetek és a témában érintett szakemberek, cégek képviselői, illetve az Országos Meteorológiai Szolgálat, az Agrárminisztérium és az Innovációs és Technológiai Minisztérium is képviseltette magát.

A NEKT első tervére 2019. júniusban az Európai Bizottság küldött egy javaslatcsomagot, melyben jellemzően a konkrét adatokat, számításokat és háttérkutatásokat hiányolták. Mivel ez csak egy előzetes terv, amelyet az akcióterv követ, bizonyos kérdésekkel eleve csak abban akartak foglalkozni – részint azért, mert párhuzamosan zajlott a hazai Nemzeti Energia Stratégia felülvizsgálata is, amellyel összhangba akarták hozni a NEKT-et is, így célszerűbbnek tűnt, ha egyszerre készülnek el.

Időközben megjelent az új, végleges NEKT, amelynek jelenleg zajlik az átvizsgálása. A Levegő Munkacsoport szerint a terv lehetett volna ambiciózusabb, többek között az épületek energiahatékonyságának támogatásával és a szélerőművek telepítésének lehetőségével.

Az Európai Bizottság egy éven belül vizsgálja meg a NEKT-eket, és ha ezek alapján az összesített tagállami kibocsátás-csökkentés nem éri el a tervezettet, akkor újra kell gondolnia a terveket. Az is meghatározó tényező, hogy az Európai Unió aszerint fogja adni a klímavédelmi támogatásokat, hogy melyik tagállam mennyire ambíciózus. Fontos, hogy Magyarország is innovatívan és előre mutatóan álljon hozzá az energiahatékonyság, a megújuló energiák és az üvegház-hatás csökkentésére való törekvéshez.

A projekt keretében több nemzetközi találkozót is szerveznek, hogy megosszák egymással tapasztalataikat és segítsék egymás munkáját. Regionális találkozókat is szerveznek, mivel a spanyol és olasz szervezetek kicsit eltérő problémákkal küzdenek, mint Magyarország, Románia és Lengyelország.

Az elkövetkező időben a PlanUp projekt keretében egy újabb konferencia kerül megrendezésre, ezúttal a véglegesként Európai Bizottsághoz eljuttatott NEKT-tel kapcsolatban, ahol alaposan átbeszélhetik a minisztérium képviselői a civilszervezetek szakértőivel, valamint önkormányzati, európai parlamenti és az ipar területéről meghívottakkal a terv részleteit.

Levegő Munkacsoport

 

˄