Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

Budapest-Kiskunság-Hortobágy

Közösen a parlagi sasért

PannonEagle LIFE: az egész térségre kiterjesztve folytatódik a ragadozómadár-védelmi projekt

Elnyert összeg: 1 079 309 euró

LIFE

Közép-Európában sajnos még mindig pusztulnak el parlagi sasok emberi beavatkozások – elsősorban illegális dúvadmérgezések – miatt. Az ikonikus madár védelme elsődleges feladat a Kárpát-medence természetvédőinek. A 2016-ig lezajlott Helicon LIFE projekt pozitív eredményeinek köszönhetően most már Kelet-Magyarországról az egész térségre, (öt országra) kiterjesztve folytatódik a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület által koordinált munka. Az új, PannonEagle LIFE elnevezésű projekt 2022-ig igyekszik most már az egész populáció vonatkozásában a mérgezéseket felderíteni, visszaszorítani és hosszú távon megelőzni.

Nemrég történt, hogy egy szélvihar következtében veszélybe kerültek a Vajdaság egyetlen ismert parlagi sas párjának fiókái. A költőpárt régóta ismerték, költését figyelték, és ennek köszönhető, hogy a helyi természetvédők azonnal észlelték, hogy éppen a fészket rejtő öreg nyárfa adta meg magát a viharban. A Szerbiai Madártani és Madárvédelmi Egyesület munkatársai gyors segítséget nyújtottak egy műfészek felállításával, hozzátáplálással megmentették a sasfiókákat, melyeket néhány nap múlva újra gondozni kezdtek a műfészekre visszatért szülők.

Természetvédelmi szempontból a parlagi sas az Európai Unió egyik ikonikus faja, egyike kiemelkedő természeti értékeinknek. Európai állományának jelentős része Magyarországon és Szlovákiában, a közös határ két oldalán fészkel. A világszerte veszélyeztetett ragadozómadár az Unió területén a Kárpát-medencei populáció mellett kis számban a Balkán-félszigeten, Bulgáriában költ. Egyértelmű tehát, ha a fajt meg akarják óvni uniós szinten, akkor a Kárpát-medencére kell koncentrálniuk a természetvédőknek.

Magyar Madártani és Természetvédelmi EgyesületA projekt menedzsere, Dr. Horváth Márton az MME Költő utcai udvarán

Dr. Horváth Márton, az Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) fajvédelmi csoportvezetője, a PannonEagle LIFE projekt menedzsere elmondja, a 2012-2016 között zajlott Helicon LIFE célkitűzése az volt, hogy az akkor nagyon szembetűnő magyarországi mérgezési hullámnak gátat vessen. A mérgezések 2005 után váltak igazán ismertté a Kárpát-medencében; kiderült, hogy az esetek hátterében túlnyomó részt az apróvad-gazdálkodáshoz kapcsolódó dúvadirtásnál illegálisan használt mérgek állnak. Hasonló motivációt adhat, mikor egy háziállat tartással foglalkozó személy nem zárt körülmények között tart állatokat, és a természetes ragadozók beavatkozásait illegális vegyszerek bevetésével akarja megfékezni. – A Helicon LIFE projekt elsősorban a kelet-magyarországi területekre koncentrált, és az öt éves munka során nagyon jó eredményeket produkált. Drasztikusan visszaszorult a mérgezések száma, és ezzel újra nőni kezdett a magyarországi parlagisas-állomány – mondja Dr. Horváth Márton. Ennek folyományaként az unió támogatja az új projektet is, amely az előző munkafolyamat pozitív eredményeit az egész térségre kiterjeszti. A PannonEagle LIFE a Helicon LIFE tapasztalataiból kiindulva a projektet a Kárpát-medencére és a szomszédos országokra bővíti ki, és az egész populációra vonatkozóan próbál majd hasonlóan jó eredményeket elérni. Dr. Barabás Lilla, az MME munkatársa, a projekt szakmai koordinátora elmondja: alapvetően nagy az átfedés a két projekt módszerei között, de azzal, hogy plusz négy országot bevontak a projektbe, az akciók köre is természetesen kiszélesedett: új tevékenységek indultak az új partnerek révén. Míg a Heliconban nyolc magyar partner szerepelt, addig a PannonEagle az MME mellett két magyar partner (a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság), valamint cseh, osztrák, szerb és szlovák állami és civil szervezetek munkájára épül. A Kiskunsági Nemzeti Park például műfészkeket helyez ki, etetőhelyeket alakít ki a projektben, a Hortobágyi Nemzeti Park a Jászsági Madárvédelmi Területen vízvisszatartó műtárgyat és a dűlőutak-menti élőhelykezelést irányítja majd. Az MME végzi a projekttel kapcsolatos általános koordinációt az egész Kárpát-medencében, valamint irányítja a faj projekten kívüli hazai felügyeletét, felmérését és jelölését is. A projekt összköltségvetése 3,5 millió euró, ebből csaknem 2,7 millió euró a LIFE támogatás.

<
>
Dr. Horváth Márton, Deák Gábor és Szász László képei a projektmunkáról és a mérgezéses esetekről

A projektidőszakban műholdas nyomkövetőket helyeznek egyes sasokra, genetikai vizsgálatokkal pedig a fészkelőpárok kicserélődését vizsgálják. Folyamatosan vagy szúrópróbaszerűen ellenőrzik az ismert fészkeket, így – ahogy a szerbiai példa is mutatja – ha bármelyik madárral probléma van, időben be tudnak avatkozni. A projekt egyik pillére a folyamatos terepi jelenlét, a másik pedig a bűnüldözési szervekkel való együttműködés, és a ragadozómadarak ellen elkövetett bűncselekmények feltárása, többek között a rendkívül hatékonynak bizonyuló méregkereső kutyás egységek számának növelésével. A projekt harmadik pilléreként – az elsősegély jellegű akciók mellett – igyekeznek hosszú távon megváltoztatni azt a szemléletmódot, amely a bűncselekmények elkövetéséhez vezet. Azaz: megpróbálják megszólítani, együttműködésre bírni az ellenérdekelt köröket.

Magyar Madártani és Természetvédelmi EgyesületDr. Barabás Lilla szakmai koordinátor, Dr. Horváth Márton projektmenedzser és Kovács Gábor pénzügyi koordinátor

A kommunikációs célok között szerepel természetesen az is, hogy ráirányítsák a közvélemény figyelmét a madarainkat veszélyeztető problémákra. Emellett bemutató jelleggel kisebb élőhelykezelési programokat indítanak; míg a Helicon projektben tanyahelyeket vásároltak, a PannonEagle-ben a jászsági területen többek között önkormányzati tulajdonban lévő dűlőutakat igyekeznek átalakítani úgy, hogy az mind az apróvadaknak, mind a védett madaraknak megfelelő élőhelyet nyújthasson.

 

HELICON LIFE 2012-2016

A mérgezések oka többnyire tudatlanság, alapvető félreértés, ezért Dr. Halmos Gergő, az MME igazgatója szerint a projekt fő feladata az esetek felderítése mellett az ismeretterjesztés. – A mérgezések hátterében leggyakrabban az a tévhit áll, hogy az apróvad-, háziállat-, vagy halgazdálkodást csak ragadozómentes környezetben lehet jól végezni, és ehhez a leghatékonyabb eszköz a méreg. Holott mind a gazdálkodásra, mind a vadászható ragadozófajok (rókák és varjúfélék) gyérítésére vannak hatékony és sasbarát módszerek is. Ha ezzel szemben mégis a mérgezéses bűncselekmények elkövetése mellett dönt egy felelőtlen gazdálkodó, azzal nemcsak börtönbüntetést kockáztat, de a sasok fennmaradását, és akár emberek életét is veszélyeztetheti – magyarázza az MME igazgatója. A Helicon LIFE-ról szóló cikkünket IDE kattintva éri el.

A projekt záró filmje:
˄