Magyar Nemzeti Múzeum

Budapest

Fenntartható múzeumügy

Kora középkori gyűjtemény összeállítása XXI. századi keretek között

Elnyert összeg: 60 000 euró

Creative Europe

A CEMEC projekt keretében egy kora középkori gyűjtemény összeállításán dolgozik kilenc európai múzeum. A konzorciumi tagok a 3D digitalizációval és egy újszerű business modell kidolgozásával szeretnék megszólítani a XXI. századi célközönséget. A Magyar Nemzeti Múzeum a társulás részeként 60 000 euró közvetlen brüsszeli támogatást kapott a Creative Europe Programon keresztül; a projektről Dr. Szenthe Gergely kurátorral és Bartus-Szöllősi Szilvia koordinátorral beszélgettünk.

Járványok, rossz termés, vulkánkitörés, népvándorlás, kis jégkorszak. A nem véletlenül „sötétnek” titulált középkor – mondhatni – nem volt épp az emberiség legörömtelibb időszaka: a VI. században megjelenő klímaváltozás és a bizánci birodalom szétesése megindította a népvándorlást, ezzel egy időben megkezdődött a muszlim expanzió is. Ennek ellenére, vagy épp ezért, a mi Európánk mégis innen datálja saját identitásának születését, hiszen pont ezek a nagy változások kellettek az új hatalmi és ideológiai struktúrák létrejöttéhez.

Régen volt már mindez, mégsem mehetünk el mellette, mert ha tudunk olvasni a sorok között, rájövünk: a régi díszletek ma ugyanazok. Változik az időjárás, megszűntek a régi, jól bevált politikai rendszerek, Európa széttöredezett. Mindezek együtt teret nyitottak a modern kori migrációnak, és az ideológiák, vallások, világnézetek ütközésének. Erre ráeszmélve joggal szeretnénk tudni, hogy mi mi ebben a színdarabban milyen szerepet fogunk játszani, ám erre sajnos még nincs válasz. Az viszont biztos, hogy bármikor visszanyúlhatunk, támaszkodhatunk a kora középkor emberére, aki már egyszer szembetalálta magát hasonló problémákkal.

<
>

A két kor párhuzamba állításával, bemutatásával segít a CEMEC projekt Európának, hogy megerősödjön az öntudata. Az ötlet a holland projektvezetőkkel (Wim Hupperetz, Allard Pierson Museum, Amszterdam) szorosan együttműködő Michael Schmauder-től, a bonni Landesmuseum igazgatójától származik, aki felismerte: amint a korai középkorban két periférikus hullám, a Keletről érkező iszlám és a Nyugatról jövő rekatolizáció hatott Európa belsejére, most is kívülről érkező áramok befolyásolják a kontinens központját. Így érthetővé válik, hogy a projektet kezdeményező holland és német partner mellé miért éppen görög, svéd, spanyol és vagy ír tagokat választottak. Vagy éppen minket, magyarokat.

Magyar Nemzeti Múzeum
A Magyar Nemzeti Múzeum kurátora, Dr. Szenthe Gergely az avar korba ásta bele magát

Dr. Szenthe Gergely, a Magyar Nemzeti Múzeum kurátora, az avar korba ásta bele magát. Irodája, egy történészhez mérten, tele könyvekkel, iratokkal, az avar források legjavával. Az időszámításunk utáni VI. században érkezett népcsoport két évszázadon keresztül uralta a Kárpát-medencét, ekkor a térség regionális önállóságot élvezett. A világhódító vallások idáig már nem jutottak el, ettől függetlenül ugyanazok a fejlődési stádiumok itt is végbementek, mint a nyugati országokban. Ezt tanúsítják a bizánci ráhatású régészeti emlékek, amiket maguk után hagytak. A VII.-VIII. századi, avar kori tárgyi leletekből választja ki a magyar csapat azt a tíz darabot, amiket a CEMEC projekt 3D szkennelésű gyűjteményébe szánnak. A nem mindennapi kollekcióba minden konzorciumi tag tíz-tíz emléket „delegál”, az összegyűjtött 3D képekből pedig egy mindent átfogó kiállítás készül majd 2019-re, a projekt befejezésére. Dr. Szenthe Gergely elmondja, a kiválasztott gyűjtemények anyagaiban nagy különbségek vannak, ami előnyt jelent, mert ezúton is megmutatkozhat a regionalitás, ami a projekt – és korunk - egyik hívószava.Magyar Nemzeti Múzeum
Dr. Szenthe Gergely kurátor és Bartus-Szöllősi Szilvia projektkoordinátor a múzeum kerengőjében

Másik fontos paradigma a fenntartható múzeumügy felállítása – teszi hozzá Bartus-Szöllősi Szilvia projektkoordinátor. Az új üzleti modell egy olyan költséghatékony, nemzetközi együttműködésen és tudásmegosztáson alapuló információs bázist takar, ami a mai érdeklődők igényeit is kiszolgálja, illetve szélesebb célközönséget fog elérni.

 

Magyar Nemzeti Múzeum

 

˄