Bántalomra oltalom

Képzés a visszaéléseknek kitett gyermekek megsegítéséért

Elnyert összeg: 334 745 euró

Justice

Fogyatékossággal élő gyermekek bántalmazásának felismerésében ad iránymutatást az a tréninganyag, amelyet a Központ a Mentális Sérültek Jogaiért Alapítvány (MDAC) jogi, szociális és egészségügyi szakemberek számára készít. A fejlesztéshez a Justice programon keresztül 334 745 euró közvetlen brüsszeli támogatást nyertek. Zeller Anna koordinátorral beszélgettünk.

 

Martin Pistorious megható története jól példázza, milyen kilátástalan az intézményben lakó, fogyatékossággal élő gyermekek helyzete. A dél-afrikai férfi kiskorában megbénult, kómába esett, teljesen elvesztette a kapcsolatot a külvilággal. Szülei dolgoztak, ezért napközben egy otthonban helyezték el a fiút. Martin az intézetben töltött idő alatt sokszor visszaélés áldozata lett, ám mivel egész teste bénult volt, ezt nem tudta jelezni senkinek. Martin időközben visszanyerte tudatát, mára már ismert webdizájner és író, Néma üvöltés (Ghost Boy) című könyve világsiker.

A fogyatékossággal élő gyermekek helyzete hazánkban sem különb: rendkívül kevés az olyan közösségi alapú szolgáltatás és anyagi támogatás, amelyet a fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családok igénybe vehetnének gyermekük megfelelő ellátásához. Ezért a szülők más lehetőség híján sokszor kénytelenek gyereküket a családi légkörből kiszakítva bentlakásos intézménybe adni. Szintén intézetben kötnek ki a gyermekvédelmi ellátásra szoruló súlyosabb fogyatékossággal, tartós betegséggel élő gyermekek is, hiszen a gyermekvédelmi törvény esetükben nem ír elő nevelőszülői elhelyezést, ahogy teszi azt egyébként a tizenkét éven aluli nem fogyatékos gyermekek esetében. Pedig minden gyermeknek egyenlő joga van ahhoz, hogy családi környezetben, boldog, szeretetteljes légkörben nőjön fel.

– Tudományos kutatási eredmények igazolják, hogy az intézményi környezet rendkívül rossz hatással van a gyermekek fejlődésére, mindemellett a közösségtől való elszigeteltség miatt az intézményekben a gyermekek fokozottan ki vannak téve az elhanyagolás, bántalmazás veszélyeinek, amelyre azonban az izoláltság miatt ritkán derül fény. – avat be a projekt témájába Zeller Anna, a Központ a Mentális Sérültek Jogaiért Alapítvány munkatársa, aki szerint egyébként a brüsszeli pályázati rendszer egyáltalán nem olyan átláthatatlan mint sokan gondolják. – Mi az MDAC-nél nem „ad hoc” módon vágtunk bele a projektbe, stratégiai céljaink között szerepelt, hogy egy korábbi programunkat továbbfejlesszük – mondja. – A korábbi kutatást is hasonló témában végeztük, a mentális fogyatékossággal élő gyermekek igazságszolgáltatáshoz való hozzáféréséért küzdöttünk. Valamelyest erre épül a jelenlegi projekt, amely az intézményekben elhelyezett értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal élő gyermekek elleni abúzust térképezi fel.

MDAC
Zeller Anna: Az intézményekben a gyermekek fokozottan ki vannak téve a bántalmazás veszélyeinek

Mint azt Zeller Anna mondja, azért ezt a célcsoportot választották, mert az intézményben lakó gyerekek a társadalom egy különösen kiszolgáltatott csoportját alkotják: kiskorúként és fogyatékossággal élőként sokszor nem ismerik fel, nem tudják, hogy ami történik velük, az bántalmazás; nincsenek meg az eszközeik arra, hogy megvédjék magukat és gyakori kommunikációs nehézségeik miatt nehezen jelzik a külvilág felé az elszenvedett sérelmeket. Fontos tehát, hogy a gyermekeket olyan szakemberek vegyék körül, akik képesek felismerni a bántalmazás különböző típusainak jeleit és azonosítani az olyan szituációkat, amelyek fokozott kockázatot jelentenek a visszaélések szempotjából.

A Központ a Mentális Sérültek Jogaiért Alapítvány korábban már részt vett egy az intézményben élő fogyatékossággal élő felnőttek helyzetének feltérképezését segítő anyag fejlesztésében, most ezt a tudást szeretnék kifejezetten a gyermekekre specifikálni. A programban résztvevő munkatársak most egy olyan, több tudományterületet is összefogó tréninganyagot dolgoznak ki, amely segítséget nyújt majd a szakembereknek abban, hogy felismerjék a visszaélések jeleit, kommunikálni tudjanak a fogyatékossággal élő gyermekekkel és segítséget tudjanak nyújtani nekik abban, hogy sérelmeikért panasszal éljenek és jogorvoslatért folyamodjanak. A tréninganyagban hangsúlyozzák a téma jogi oldalát is, hiszen a projekt alapvetése, hogy a fogyatékossággal élő kiskorúak is ugyanúgy jogokkal felvértezett személyek, mint bárki más.

A projektben négy konzorciumi partner vesz részt négy európai országból, akik 2016-ban három tréninget szerveznek, amelyet minden tag a saját országában, jogi, egészségügyi és szociális munkásoknak tart majd meg. Zeller Anna hangsúlyozza, a projektnek nem az a célja, hogy bűnügyi tényfeltárást végezzen vagy pszichológiai segítséget nyújtson; a lényeg sokkal inkább a szakemberek segítése és készségfejlesztése, valamint a rendszerszintű problémák feltárása. A tanfolyam végén lehetőség nyílik intézménylátogatásra is, itt a résztvevők kipróbálhatják a szerzett tudást.

MDAC
A projektvezető szerint a hosszú távú cél maga az ok megszüntetése

– Sokszor előfordul, hogy a mentális fogyatékossággal élő gyermekeket védő ügyvédek nem tudják, hogyan kommunikáljanak a bántalmazottakkal, vagy fordított helyzetben: a szociális munkásoknak fogalmuk sincs, milyen jogok illetnek meg egy gyermeket, illetve milyen lépéseket kell tenni abúzus vagy a gyermeket ért jogsérelem esetén – mondja a projektgazda.

Mikor szóba kerül a jövő, Zeller Anna kifejti: a szervezet nem áll meg ennél a projektnél, hosszú távú céljuk, hogy ne csak az okozatot, vagyis a visszaélést kezeljék, hanem magát az okot szüntessék meg. Az MDAC azért küzd, hogy a megfelelő közösségi alapú támogatások megteremtésével a gyakorlatban is megvalósuljon a fogyatékossággal élő gyermekek családban való fejlődéshez és közösségi élethez való joga és egy gyermeknek se kelljen intézményben, a külvilágtól elzártan élnie pusztán azért, mert különleges igényei vannak.

 

˄