A városi hősziget-hatás csökkentése a zöld infrastruktúra fejlesztésével és kiaknázásával

Elnyert összeg: 462 026 euró

LIFE

A nyári melegben a városok betonnal, aszfalttal fedett területei hőszigetekké válnak. A környezet zöldítésével azonban a felületek hűsítését is elérjük. Az Európai Unió LIFE programjának támogatásával megvalósuló TreeCheck projekt a zöld infrastruktúra fejlesztése révén teszi élhetőbbé a településeket. A projektet megvalósító konzorcium magyar tagja az Ökotárs Alapítvány, amelynek munkatársaival, Móra Veronika igazgatóval és Tokodi Nóra irodavezetővel beszélgettünk.

Az Ökotárs Alapítvány számára a közösségi zöldfelületek témája prioritás, valamint hosszú ideje, immár hagyományosan működnek együtt hasonló célkitűzésekkel rendelkező és hasonló tevékenységet végző szervezetekkel a visegrádi országokban, Romániában és Bulgáriában is, – így minden adott volt, hogy igent mondjanak, amikor cseh testvérszervezetük, a Nadace Partnerství meghívta őket a TreeCheck projektet megvalósító konzorciumba. A cseh partner korábban már benyújtott egy pályázatot, amely nem részesült támogatásban, de az Európai Bizottság szakemberei részletes visszajelzést adtak róla, amely alapján át tudták dolgozni, és a pályázat a következő évben már pozitív elbírálásban részesült. A nyolctagú konzorcium további tagja egy szlovák és egy lengyel szervezet, valamint cseh cégek és akadémiai intézmények, amelyek a projekt magját képező fejlesztéseket végzik.

A TreeCheck projekt előzménye az Év Fája verseny, amelyet szintén a cseh testvérszervezet kezdeményezett több mint tíz évvel ezelőtt. Ez egy olyan szemléletformáló akció, amellyel a fák és az emberek, a fák és a közösség kapcsolatának fontosságára hívják fel a figyelmet. Az akció Magyarországon is nagyon népszerű, így az Ökotárs Alapítványnál is megfogalmazódott: a városban létező, élő fákkal, a városi zöldfelületekkel összefüggésben szeretnének továbblépni és kezdeményezni egy kicsit professzionálisabb programot. Akárcsak a cseh partner, az Ökotárs Alapítvány további tevékenységei is ebbe az irányba mutattak. Sok éven keresztül futott például a Zöldövezet programjuk – illetve kisebb mértékben még ma is fut – amelynek keretében helyi civilszervezeteket, társasházakat támogatnak parkok, közösségi zöldfelületek fejlesztésében, megújításában.

A konzorciumi tagok a projekt keretében segíteni akarnak Közép-Európa városainak az éghajlatváltozás hatásainak hatékony kezelésében, különösen a növekvő hőhullámokat és a városok túlmelegedését illetően az úgynevezett zöld infrastruktúra megerősítésével. A projektben keretében egy szoftvert (TreeCheck Pro) és egy mobilalkalmazást (TreeCheck App) fejlesztenek, melyek segítségével támogatni tudják egyrészt a várostervezési és döntéshozatali folyamatokat, a helyi hatóságok kapacitásának növelését és az éghajlatváltozással kapcsolatos szabályozási-irányítási eszközök fejlesztését, másrészt pedig a nyilvánosság tájékoztatását és tudatformálását a hősziget-hatás csökkentésének lehetőségeiről. Jelenleg az applikáció és a szoftver fejlesztésének zárása zajlik és hamarosan megkezdődik a tesztelés. Ezt követően az Ökotárs Alapítvány a cseh partnerrel közösen képzéseket, webináriumokat fog szervezni, hogy a hazai szakemberek is megismerjék és használni tudják ezeket az eszközöket.

Emellett a projekt egyik alapelképzelése, hogy mindegyik országban meghatározott városokban helyi önkormányzatokkal együttműködve segítséget nyújtanak a klímaadaptációval kapcsolatos fejlesztésekben. Az Ökotárs Alapítvány a projekt előkészítő fázisában végzett előzetes felmérései során Budapest harmadik kerületével alakított ki kapcsolatot, így a projekt keretében is az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft.-vel kötöttek együttműködési megállapodást, mely alapján segítik őket klímaadaptációs intézkedések végrehajtásában. A harmadik kerületet klímastratégiájának, valamint klímaadaptációs akciók megvalósítási tervének elkészítésében is segítik – ezekbe a munkafolyamatokba szakértőként bevonták az Energiaklub munkatársait is, továbbá kerületi iskolákban osztályfőnöki órák keretében beszélgetnek a diákokkal a klímaváltozásról.

Ezeknek a nagy projekt keretében megvalósuló pilot-jellegű projekteknek hosszú távú célja, hogy tapasztalatot szerezzenek arról, hogy a helyi önkormányzatoknak milyen lehetőségeik vannak a klímaadaptációban, főleg a zöldfelületekkel összefüggésben; a projekt második részének az is feladata lesz, hogy ezeket a tapasztalatokat átadják, népszerűsítsék más önkormányzatok irányába.

˄