SKY4S: a fiatalok számára nélkülözhetetlen készségek fejlesztése a sporton keresztül

Erasmus+

Hogyan erősíthetőek a sport által azok a készségek, amelyekre a munkaerőpiacra kerüléshez – és az ottmaradáshoz is – szükségük van a fiataloknak? A SK4YS projekt keretében jó gyakorlatokon keresztül vizsgálták meg, hogy a sport hogyan fejleszti az oktatás, a képzés és a foglalkoztatás terén egyaránt jól kamatoztatható képességeket. A nemzetközi konzorcium magyar tagja az Oltalom Sportegyesület – Gottgeisl Dóra projektkoordinátorral és Rákos András elnökkel beszélgettünk.

A SKY4S (Skills for You(th) through Sport) Erasmus+-projekt célja, hogy a fiatalok olyan készségeit fejlessze a sport által, amelyek a foglalkoztatást, a sikeres munkaerőpiacra kerülést és bent maradást segítik. Az Oltalom Sportegyesület mellett a projektet megvalósító nemzetközi konzorcium másik magyar tagja a Budapesti Egyesület a Nemzetközi Sportért (Budapest Association for International Sports). A projektben közreműködő partnerek között van sportszakpolitikával foglalkozó ifjúsági szervezet (ENGSO Youth), a szlovén egyetemi sportszövetségek ernyőszervezete (EUSA), a Cyprus Youth Council, valamint olyan nemzetközi szervezet, amely a sport és az aktív szabadidő ágazatának fejlesztésére, valamint az oktatás és a foglalkoztatás világa közötti hidak felépítésére törekszik (EOSE). A projekt 2019 január 1-től 2020 december 31-ig tart.

A szakmai tanítható tudás mellett egyre nagyobb jelentőséget kapnak az olyan készségek, mint a jó csapatjátékosi hozzáállás, rugalmasság, szervezőkészség, motiválhatóság, kreativitás, a jó kommunikációs készség és az érzelmi intelligencia. Ezeket összefoglalóan lágy készségeknek hívják és nagy szerepet játszanak abban is, hogy valaki mennyire jól boldogul a munka világában, mennyire veszi az akadályokat, kihívásokat, képes-e rugalmasan reagálni, változtatni, nyitott-e a folyamatos tanulásra, együtt tud-e működni másokkal. Mivel ezen készségek sem nem teníthatók, sem nem mérhetők olyan módon mint a szaktudás, fejlesztésük egyre fontosabb.

A SKY4S projektben a partnerek a nemzetközi együttműködés keretében feltérképezik a mozgással, sporttal a fiatalok személyiségfejlődését támogató civil szervezetek módszereit, jó gyakorlatait. A magyarországi sport- és civilszervezeteket megkeresve ugyan volt, amikor falnak ütköztek, de találtak jógyakorlatokat itthon és külföldön egyaránt – avatnak be a részletekbe a munkatársak.

A projektpartnerek közösen választottak a feltérképezett módszer-jógyakorlatokból tízet, amelyeket interjúk alapján részletesen mutatnak be egy kézikönyvben. Ezek a projektbemutatók alkotják a projekt keretében létrejövő kézikönyv egyik felét, a másik rész általánosabb jellegű a célcsoportok bemutatásával, útmutatóval azon szervezetek számára, akik maguk is belevágnának ezen módszerek alkalmazásával egy-egy projektbe. Mivel a projekt nemzetközi együttműködésben zajlik, minden partner a saját országából hozott tapasztalatokat, sajátosságokat – így a felhasználók ki tudják mazsolázgatni azt, amit a saját környezetükhöz, célcsoportjaikhoz, lehetőségeikhez formálva alkalmazni tudnak. A kézikönyvet alulról szerveződő sportszervezetek és ifjúsági szervezetek részére készítik, így a projekttel a sport területén aktív szervezetek kapacitásbővítését is támogatják.

2020 október elején került sor a projekt keretében arra az online workshopra, amelynek témája az, hogy hogyan lehet sport által készségeket fejleszteni, melyek az iskolában és később a munkaerőpiaci boldogulásban is segítenek. Az online közönségnek aZ OSE több nemzetközi, sporttal foglalkozó szervezettel együtt mesélt tapasztalatairól.

A Skills For You(th) through sport projekt keretében a sporton keresztüli készségfejlesztéshez kapcsolódó praktikumokat és jógyakorlatokat tartalmazó kézikönyvet 2020 októberében mutatták be online. A kézikönyv lényegre törő bemutatása mellett a benne szereplő nemzetközi jó gyakorlatok közül hármat jobban is megismerhettek a résztvevők: Street Elite (UK), GAME (Dánia) és Peace Players (Cyprus).

 

˄