Zugló Önkormányzata, BKK, MOBILISSIMUS Kft.

Közlekedésszervezés a lakosság bevonásával

Törökőr legégetőbb közlekedéssel kapcsolatos problémáira keresnek válaszokat a Sunrise-projektben

Elnyert összeg: 236 375 euró

Horizon 2020

A budapesti Törökőr közlekedéssel kapcsolatos mobilitási fejlesztéséhez nyert támogatást Zugló Önkormányzata, a BKK Zrt. és a Mobilissimus Kft.; a nemzetközi konzorcium vezetője a Rupprecht Consult német kutatóintézet. A magyar tagok a projekttől azt várják, hogy a lakosság bevonásával szülessenek válaszok Törökőr közlekedéssel kapcsolatos speciális problémáira. 

Az ötlet egyszerű és nagyon jó: 1. a helyben élők és az érintettek megfogalmazzák, hogy számukra melyek a legfontosabb közlekedési problémák, 2. a megfogalmazott problémákból a helyiek képviselői szakértők bevonásával kiválasztják a legfontosabbakat, 3. a problémák köré szervezett fórumokon az emberek bevonásával megpróbálnak javaslatokat tenni az adott gócok kezelésére, 4. a megoldási javaslatok ütköztetéséből megszületik a ténylegesen kivitelezhető megoldás.

– A Sunrise*-projekt arról szól, hogy miként lehet a városi mobilitást és a közösségi részvételt összekapcsolni. A projekt mögött erős egyetemi háttér van – egy hamburgi urbanisztikai intézet, egy skót egyetem és a bécsi műszaki egyetem – abból a célból, hogy a városi közlekedéstervezésben való közösségi részvétel hatásait vizsgálják, és ehhez a kísérleti nyulat a projekt önkormányzati partnerei biztosítják – magyarázza Merker Viktor, a Sunrise magyarországi projektmenedzsere, a zuglói önkormányzat projektekért felelős munkatársa. Zuglón kívül részt vesz a projektben Bréma, Jeruzsálem, Malmö, Southend-on-Sea, Thessaloniki is. Az önkormányzatok egy speciális városrész problematikájával, azaz egy-egy nagyobb méretű falu lakosságát érintő közlekedési góccal foglalkoznak.

Zugló Önkormányzata, BKK, MOBILISSIMUS Kft.
Merker Viktor, a Sunrise magyarországi projektmenedzsere

Budapest három szereplővel vesz részt a projektben, Zugló a helyszínt biztosítja, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a közlekedésszervezési szakmai hátteret adja, a Mobilissimus Kft. pedig a fejlesztési projektekkel kapcsolatos tudást teszi bele a projektbe. Mint azt Merker Viktor, a zuglói önkormányzat projektmenedzsere elmondja, a nemzetközi együttműködés első lépcsőfoka az volt, hogy a hazaiak kézhez kaptak egy térképes feldolgozó rendszert, amelyet a magyar helyszínre, Törökőrre (a Róna utca, Kerepesi út, Thököly út, Hungária körút által határolt területre) adaptálhattak. Ezzel párhuzamosan a Mobilissimus Kft. helyszíni kitelepülésekkel, internetes, kérdőíves felmérésekkel alátámasztott kutatást szervezett, amelyben azt tudakolta, hogy a lakosság számára az adott törökőri gócpontokon milyen problémák adódhatnak.

– Az eredmény mindenki számára nagy meglepetést okozott, ugyanis nagyon sok problémát sikerült feltárni, mintegy háromszázas nagyságrendű pötty lett a térképen. A vizsgált helyszín egyébként kifejezetten izgalmas, hiszen van benne lakótelep, hagyományos társasházi lakóövezet, családi házas övezet rengeteg intézménnyel, iskolával – mondja Merker Viktor. 

Miután elkészült a problématérkép, különféle fórumokon igyekeztek bevonni a helyieket a problémák megvitatásába. Létrejött a zuglói „core group” (Törökőr Tanácsadó Testület), azaz az érintettekből álló irányító testület. A problémákat rangsorolva 14 olyan, a gyakoriság és a fontosság alapján rangsorolt projektlehetőség született, amely már előrevetítette, hogy a Sunrise-projekt magyarországi helyszínén mit lehet tenni. Ezt a 14 témát további nagyjából 5-re szűkítik majd lakossági szavazással, hogy érdemben cselekedni lehessen a projektben erre biztosított 65 ezer eurós tételből (amelyet az önkormányzat konkrét megoldásra fordíthat).

<
>

Merker Viktor elárulja, az egyik feladat, amely nagyon erősen kikristályosodott, az Újvidék tér státuszának megoldása. Az iskolával, óvodával, csendre vágyó lakóövezettel és forgalmas szökőúttal terhelt térre helyszínbejárást szerveztek, amelyet beszélgetés követett a pedagógiai intézmények, a szülők és a helyben lakók képviselőivel. Megfogalmazódtak a problémák: az Újvidék téren gyalogosan közlekedők biztonságát veszélyezteti a forgalmassá vált Szugló utca, amelyet rengetegen szökőútnak használnak. Az eredetileg forgalomcsökkentett terület a főúttal való párhuzamosság miatt csaknem elvesztette pihenőövezeti jellegét, a forgalom ráadásul az iskolába, óvodába jutás biztonságát is veszélyezteti. Az Újvidék téren létrejött egy problémahalmaz, amelynek megoldására a közlekedési szakértők, műszakiak, a vagyonkezelő bevonásával többféle lehetőség is adódik. – Kiderült, hogy bizonyos célok egymásnak ellentmondanak. Ha az egyik igényt kielégítjük, a másikat ellehetetlenítjük. Most ott tartunk, hogy szeretnénk ezt az övezetet lakó-pihenő övezetté alakítani, de ez a közintézmények miatt nem lehetséges. Ezért olyan átalakításokat terveznek, amely megszünteti a szökőút funkcióját. Ez forgalomszervezési technikát igényel – magyarázza a zuglói projektmenedzser.

De ez csak egyetlen példa a projektben körvonalazódó feladatokból. Hasonló fontosságú a Törökőrön élő vakok közlekedésének segítése is. A vakokat érintő intézmények nagy része a környéken van, így közlekedésszervezési szempontból kiemelt fontosságú a helyi közösség számára a látáskárosultak szempontjainak figyelembevétele is.

*Sustainable Urban Neighbourhoods - Research and Implementation Support in Europe (Új utak a szomszédsági egységek közlekedési innovációnak fejlesztésben és megvalósításában)

˄