Xtalin Mérnöki Tervező Kft.

Kristálytiszta Elektronika

Elnyert összeg: 166 807 euró

Az elektronika és a programozás oktatására való igény egyre erőteljesebb már a középiskolákban is. A téma rendkívül összetett, hiszen az elektronikai eszközök építésétől kezdve az elektronika elméleti alapjain keresztül az egyszerű vezérlések programozásáig, sok mindent foglal magába. Ráadásul mindezt úgy kell oktatni, hogy a középiskolás diákok valóban meg is értsék, és a lelkesedésük is megmaradjon. Ezt a kihívást válaszolta meg az Xtalin Kft. vezetésével megvalósuló Erasmus+-nyertes projekt egy átfogó, innovatív elektronikai témájú tananyag kifejlesztésével.

Lágler Gergely fejlesztőmérnök, a projektvezető elektronikai fejlesztő cég, az Xtalin Mérnöki Tervező Kft. ügyvezetője mesélt a projektről és az annak eredményeképpen létrejövő tananyagról.

Évekkel ezelőtt, egyetemistáknak tartott külön foglalkozásokon szembesültek azzal, hogy még az ő körükben is milyen nagy igény van arra, hogy az előadásokon hallott elméleti anyagot gyakorlatias foglalkozásokon kipróbálhassák. Az elektronikai képzés töretlenül népszerű, és rá az igény már a középiskolákban is egyre erőteljesebb, így a projekt sokak régi álmát váltja valóra a magyar és angol nyelven elérhető, átfogó, innovatív megközelítésű elektronikai tananyag kifejlesztésével. Nemcsak azért hiánypótló, mert eddig a középiskolás diákok vagy régi könyvekből vagy idegen nyelvű forrásokból tanulhattak, hanem gyakorlatias, jól érthető, tanulható volta miatt is. A tananyagot úgy írták meg, hogy egy középiskolás diák az egymásra épülő lépéseken át, azokat megértve, az anyagot úgy végig tudja venni, hogy az egyetemre is felkészítő alapszintű tudást kap.

A projektvezetők a huszonnégy fejezet megírására huszonhét olyan mérnököt kértek fel, akik nemcsak, hogy a saját szakterületük legjobbjai közé tartoznak, hanem akik valóban benne is „élnek” az adott témában. Apró, de mégis üzenetértékű részcélja a projektnek ihletet, inspirációt nyújtani a pályaválasztáshoz a középiskolás diákoknak azzal, hogy minden fejezet elején bemutatkozik az adott tananyagrész szerzője. Ezek az izgalmas szakterületek az elektronikával kapcsolatos szakmák felé indíthatják a diákokat, segítik őket a tudatos pályaválasztásban – ez azért is fontos, mert e korosztály számára még nem könnyű megtalálni azt az irányt, amely felé továbbhaladni szeretne. 

A fejezetek a diákok számára jól érthető módon a matematikai alapoktól, az elektronikai eszközök és alkatrészek használatán át egymásra épülő lépéseken keresztül elvezetnek az egyszerű vezérlések megvalósításáig. A tananyag egyik innovatív sajátossága, hogy minden egyes rész gyakorlati feladatokat tartalmaz, így a diákok ezeken a konkrét, kipróbálható példákon tapasztalják meg azt, amit a tananyag elméleti magyarázattal is megerősít. A tapasztalat azt mutatja, hogy a tanulók miután összeépítenek és kipróbálnak egy-egy áramkört, sokkal jobban megértik azok működését.

A projektvezető cég munkatársai azon túl, hogy bizonyos fejezeteket megírtak, az összes többit lektorálták és egységesítették – természetesen úgy, hogy meghagyták az adott szerző stílusát. Az előjavított fejezetekkel kezdtek foglalkozni a 2018–19-es tanév során a partner iskolákban – a szombathelyi ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban, a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceumban, a komáromi Selye János Gimnáziumban, valamint a somorjai Pro Ratio Alapítvánnyal karöltve működő Madách Imre Gimnáziumban tanuló, a projektben részt vevő diákok.

Mivel a projektvezetők magyarországi mellett erdélyi és felvidéki partneriskolákkal is dolgoznak, figyelembe kellett venniük azt is, hogy Romániában és Szlovákiában hol tart egy nyolcadikos-kilencedikes diák, milyen területeken kell hiányt pótolni, illetve, hogy miben tér el, ahogyan tanulnak. Így lett az eredmény egy olyan, az alapoktól építkező elektronikai tananyag, amelyben a programozás alapjainak oktatása is helyet kapott, és amely az alkatrészek használatától és a hardverközeli programozástól lépésről lépésre vezeti a diákokat fölfelé.

Az intézmények szakkör formájában hirdették meg a foglalkozásokat, amelynek iskolánként változó a módja. Többségében a szaktanárok iránymutatása alapján veszik át az anyagot, de van, ahol önállóban haladnak a diákok. Az egyik marosvásárhelyi koordináló tanár az egyetemi tanszékről jár vissza a középiskolába a szakkört vezetni, mert nagy szükségét érzi az efféle tehetséggondozásnak.

Mivel a cél egy olyan tananyag, amit a lehető legjobban tudnak oktatási célra használni, ki más lett volna alkalmasabb tesztelőnek, mint maguk a középiskolás diákok? Bátran írhatták a megjegyzéseket a tananyaghoz, sőt iskolánként a legtöbb kivetnivalót felfedező diákot még meg is jutalmazták, mivel a projektvezetők versenyt indítottak, hogy melyik diák írja a legtöbb megjegyzést.

A projektvezetők számára a következő fázis annak az adathalmaznak a feldolgozása volt, amit a diákok és koordináló tanárok által lektorált tananyagok jelentettek. Ebből hozták létre azt a végleges változatot, amely letölthető a projekt honlapjáról: http://kristalytisztaelektronika.hu/

A véglegesítés során igyekeztek figyelembe venni a diákok véleményét, csak bizonyos esetekben nem tudtak engedni az eredetiből. A szakszavak használatával ugyanis céljuk volt, hogy a tanulók már a középiskolában találkozzanak azokkal a kifejezésekkel, amelyeket az egyetemen is használni fognak, és amelyek a szakma nyelvén, angolul vannak. A nyári vakációban egy hatnapos tábort is szerveztek a diákoknak, amely nagyon eredményesnek bizonyult mind a tananyag tökéletesítése, mind a résztvevők egyéni fejlődése szempontjából. Az oktatási programon kirajzolódtak az építő-kísérletező jelleg és a tanári mentorálás egymást erősítő képességében rejlő lehetőségek.   

A projekt fontos eleme, hogy az eredmények nemzetközi szinten is használhatók legyenek, ezért a 2019–20-as tanév az angol nyelvű tananyag véglegesítéséről szól. A lépések megegyeznek azokkal, melyeken a magyar nyelvű anyag kidolgozása során haladtak, vagyis jelenleg épp a tesztelés zajlik a diákok által, de 2020-ban az angol nyelvű anyag is felkerül a projekt honlapjára, és akárcsak a magyar nyelvű, ingyenesen letölthető lesz bárki számára.

<
>

˄