Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány

„A zene láthatatlan aranyhíd, amely összeköti a föld valamennyi emberét.”

Elnyert összeg: 200 000 euró

Creative Europe

A Zenehíd projekt címe és szellemisége Bartók Béla idézett gondolatára épül. A zene hidat jelent a projektben résztvevő európai országok és népek, a zenét hallgató különböző korosztályok, különböző társadalmi rétegek és csoportok, valamint a zeneművek előadói és hallgatói között. A Creative Europe program Kultúra alprogramjának támogatásával megvalósuló négy külföldi és három magyar művészeti szervezet együttműködési projektjének koordinátora a Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány. Ferenczi Anna projektvezetővel beszélgettünk.

A 2019. szeptember 1-jén indult Zenehíd Művészeti Projekt keretében megvalósuló nemzetközi együttműködés célja az európai klasszikus zenei örökség – elsősorban az Európában született szimfonikus zene – terjesztése minél szélesebb társadalmi rétegek elérésével.

A projektkoordinátor a jövőre negyven éves Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány. Az együttes amatőr szinten támogatott, noha hivatásos zenészekkel dolgoznak, évente több mint hatvan hangversenyt adnak Gödöllő régiójában. A működésük így 80%-ban a pályázatoktól függ, ezért folyamatosan keresik az új lehetőségeket. A Creative Europe program Kultúra alprogramjának együttműködési projektje azért is tűnt számukra jó lehetőségnek, mert vannak külföldi kapcsolataik, főleg három – határontúli magyar – testvérvárosukkal – ismertet meg a pályázat előzményeivel Ferenczi Anna projektvezető. A pályázathoz így csatlakozott Beregszászból (Pro Cultura Subcarpathica), Csíkszeredából (Csíki Kamarazenekar Egyesület) és Dunaszerdahelyről egy-egy civil szervezet. A pályázat végül a harmadik benyújtással lett sikeres: a második alkalom után részletes visszajelzést kaptak az EACEA-tól, így a következő pályázati körre már az azok alapján módosított pályázattal indultak. Ekkorra a partnerség kiegészült egy franciaországi régi zenei együttessel, a XVIII-21 Musique des Lumières-vel, továbbá a gödöllői Talamba Ütőegyüttes, a Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar és a dunaszerdahelyi TALENTUM Polgári Társulás is csatlakozott hozzájuk.

Tapasztalatuk szerint a sikeres pályázathoz szükséges volt az európai uniós hozzáadott érték részletes meghatározása, ami ez esetben az alul reprezentált célcsoportok hangsúlyozása volt. Mivel a partnerséget alkotó együttesek a hátrányos helyzetű régiókban is adnak koncerteket, tartanak ismeretterjesztő, közönségnevelő ingyenes programokat, ez egyébként is fontos céljuk. A projekt elsősorban a fiatalok művészeti nevelését célozza.

A járványhelyzet miatt a tervezett húsz hónapos projektidőt huszonnégy hónapra kellett meghosszabbítaniuk, mivel számos, az idei nyárra tervezett koprodukciót jövő nyárra kell áttenniük. Az eredetileg tervezett programok egy részét meg tudják valósítani az eredeti időtartamban, de az olyan nagyszabású eseményeket, mint az augusztus végére, Gödöllőre tervezett, még zenét tanuló vagy nemrég végzett fiataloknak szóló nemzetközi barokk és szimfonikus zenekari kurzust a jelen helyzetben nem merik megtartani, ezért áttették jövő év júniusára. Tapasztalatuk szerint az EU rendkívül megértően és rugalmasan áll hozzá a szükséges módosításokhoz és hosszabbításokhoz.

A projekt egyik irányvonala a zenei közönség-fejlesztési program, amely során a partnerszervezetek zenekarjai városokban, kis falvakban, hátrányos vagy kulturálisan hátrányos helyzetű településeken koncerteznek. Céljuk az értékekre nyitott, igényes, aktív, különböző társadalmi csoportokat felölelő közönség létrehozása.

A másik irányvonal keretében nagyobb programokat alakítanak koprodukcióvá, amelyeket több különböző helyszínen tartanak meg. Ezek között számos olyan program van – melyek közül legjelentősebb a Beethoven-évfordulóhoz kapcsolódó program –, amelyeket a gödöllői és a csíki együttes közösen valósít meg, mivel nagyon hasonló profillal működnek. A beregszászi szervezet elsősorban népművészeti szabadtéri, nagy fesztiválokat szerveznek. Az ő révükön a projekt keretében egy másik típusú programba engednek betekintést – valamelyik másik projektpartner részvételével. A Sorbonne-on tanító professzor vezetésével működő francia, különleges barokk együttes munkája is nagyon fontos a projektben: munkájukkal a barokk és a 21. századi zene kapcsolatát élik meg és adják tovább a közönségnek.

A projektpartnerek nagyon fontosnak tartják, hogy ne csak a nagyközönséget érjék el. A koncertekben részt vevő közönséget – fiatalokat, speciális igényű gyermekeket, alul reprezentált társadalmi csoportokat – bevonják a zenei produkciókba, művészeti programjaikba.

Az európai klasszikus zenei örökséget úgy teszik vonzóvá a gyermekek és fiatalok számára, hogy komolyzenei programjaik élményt adnak, aktivitásra ösztönözve vonják be a közönséget.  Az interaktív szimfonikus zenekari koncertek fontos szereplője a moderátor, aki kapcsolatot hoz létre a közönség és az együttes tagjai között. Bemutatja a zenei jelenségeket, a közönséget pedig improvizálásra buzdítva a zenei produkció részesévé teszi. A projektet elsősorban a gyermekek és a fiatalok számára tervezték, és e szempontból a végső cél az, hogy egy felhőalapú tárhelyen létrehozzanak egy, az iskolai oktatásban használható felvételsorozatot.

A fiatalokat úgy is el akarják érni, hogy olyan kurzusokon (Zongora és improvizáció - Szlovákia, Vonós - Románia, Ütőhangszeres - Magyarország, Barokk és szimfonikus zenekari - Magyarország) vegyenek részt, ahol együtt zenélhetnek a különböző nemzetiségű fiatalok – ebbe Csehországból is be tudtak vonni tagokat. A kurzusokat az adott helyszínen koncert követi, amit aztán egy másik projekthelyszínen megismételnek.

A közönségneveléshez szervesen kapcsolódnak a tudományos kutatásokra épülő nemzetközi művészeti konferenciák. Az egész projektet átszövi a nemzetközi mobilitás, a partnerszervezetek közötti nemzetközi kapcsolatépítés, csereprogramok, közös rendezvények, koprodukciók. A projekt az európai kultúra klasszikus értékeinek nemzetközi terjesztését valósítja meg a résztvevő szervezetek ismereteinek, tapasztalatainak, módszereinek és bevált gyakorlatainak megosztása révén.

˄