Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

Budapest

Múzeumok a hatékonyabb szakoktatásért

E_VOKED: a szakképzésben részt vevő diákokat motiválják a vendéglátóipari múzeum projektjében

Elnyert összeg: 38 492 euró

Erasmus+

Hogyan tudja motiválni a szakoktatásban tanuló diákokat egy múzeum? Miként tud hatékonyabban együttműködni az örökségvédelem az iskolákkal? Melyek a legjobb módszerek a kamaszok megszólítására a múzeumpedagógiában? A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum először pályázott az ERASMUS+-nál: E_VOKED elnevezésű projektjükben a múzeumok szakképző intézményekkel való kapcsolatának erősítésén dolgoznak.

Tudják pontosan, mekkora a szakajtó és mekkora a véka? A korabeli mértékegységeket mutatja éppen Miszné Korenchy Anikó, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum (MKVM) munkatársa. Van egy kis időnk, körbeszaladunk a múzeum két szárnyában, nem győzünk elveszni a részletekben – teljesen nyilvánvaló, hogy egy fél, vagy akár egy egész napot is el lehet tölteni a csodálatos óbudai gyűjteményben, amelynek épületében az itt lakó Krúdy Gyula is kortyolgathatta saját keverésű fröccsét.

Irigyeljük Miszné Korenchy Anikó múzeumpedagógust, az E_VOKED-projekt vezetőjét, hogy ilyen inspiráló közegben töltheti a mindennapjait. Ha már inspiráció: az E-VOKED egyik nem titkolt célja, hogy a szakképzésben részt vevő diákokat hatékonyabban bevonhassa a múzeum programjaiba, munkájába, hogy ezáltal célzottabban motiválhassa őket. A projektet az MKVM irányítja hét partner együttműködésével, az óbudai stáb feladata az adminisztráció, a koordináció, és ők osztják el a többi tagra jutó támogatási összeget is. – Mivel szokatlan módon foglalkozunk múzeumpedagógiával, azt látjuk, hogy ha kapcsolni próbáljuk a látogatóink életéhez a bemutatott témákat, és játékosan a kommunikációs készségekre helyezzük a hangsúlyt, akkor – még ha eleinte ódzkodnak is a diákok a múzeumlátogatástól – hamar bevonódnak és feloldódnak, végül hálásan és motiváltan mennek haza – mondja Miszné Korenchy Anikó.

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
Miszné Korenchy Anikó múzeumpedagógus, az E_VOKED-projekt koordinátora

Az MKVM adottságainál fogva nagymértékben kapcsolódik a szakmai képzéshez, a szakmai iskolákhoz. Több, a vendéglátás és a kereskedelem témájába illeszkedő, népszerű tematikus programjuk is van, ilyen például a kortárs cukrászokat bemutató sorozat, vagy a kávéházakról szóló iskolai foglalkozás, amelyben a mai kihívásokra reflektálnak (utóbbiban azt igyekeznek játékosan megmutatni, hogy a pre-Facebook-korban mit jelentettek a kávéházi együttlétek, találkozások, törzsasztalok). Éppen a cukrászokat bemutató sorozatukban tapasztalták, hogy rengeteg sikeres szakember járt az ERASMUS+ segítségével külföldön (a témáról korábban itt és itt írtunk), így megfogalmazódott bennük annak igénye, hogy ők is pályázzanak. 

A múzeumba a témából adódóan rengeteg iskola látogat el, ezekre az alkalmakra az MKVM fókuszáltan, tematikus foglalkozásokkal készül. – A projektünket részben az az igény szülte, hogy több hasonló foglalkozás is legyen az intézményünkben. Azt szerettük volna elérni, hogy a szakoktatást erősebben bevonjuk a tematizálásba, azaz ne csak mi igyekezzünk kitalálni, hogy mire volna szüksége a diákoknak, hanem az iskolák is tegyenek javaslatokat. Emellett azt is célul tűztük ki, hogy a szolgáltatás mellett projektszerűen, szorosabban is együttműködhessünk az oktatási intézményrendszerrel – mondja a projekt koordinátora.

<
>

Az MKVM által irányított nemzetközi partnerség azzal foglalkozik, hogy az akadémikus módon összegyűjtött és rendszerezett tudást a szakképző intézmények számára is relevánssá tegye. Az MKVM egy finn, két olasz, két horvát, egy brit és egy ciprusi partner bevonásával dolgozta ki a 2018 szeptemberétől három éven át zajló közös munka keretét, az együttműködéstől nemzetközi és hazai szinten is sokkal erősebb, aktív kapcsolatrendszer kiépülését várják.

A projekt során minden partner találkozik a másikkal, emellett meghatározott időközönként belső egyeztetéseket és a külső szakmai közönséget is bevonó tréningeket tartanak, új foglalkozásokat, projekteket dolgoznak ki, illetve közösen elkészítenek egy jó gyakorlatokat, tapasztalatokat összegyűjtő kiadványt.

˄