Nemzeti Diák-, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség

Sportklubok az egészségért!

Elnyert összeg: 39 884 euró

Erasmus+

Magyarországon, akárcsak szerte Európában a sportegyesületek fókuszában jellemzően a versenysport áll. Pedig a klubok a sportlétesítményeikben professzionális környezetben és profi edzőkkel egészségfejlesztő testmozgás-szolgáltatást is nyújthatnának a lakosság részére. A Sportklubok az egészségért (SCforH) Erasmus+-projekt célja az erre való ösztönzés. A tizennyolctagú konzorcium vezetője a Zágrábi Egyetem Kineziológiai Kara, a magyar tag a Nemzeti Diák-, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség (NDHSZ). Veress Réka projektkoordinátorral beszélgettünk.

Az SCforH (Sportclubs for Health - Sportklubok az egészségért) egy folyamatban lévő, egész Európára kiterjedő kezdeményezés, amelyet tizenkét éve indítottak el. Immár a harmadik körben nyert Erasmus+-támogatást, korábban 2008-ban és 2013-ban is sikeres volt, de ez az első partnerség, amelynek magyar tagja is van. A 2020 január elején indult hároméves projekt nyitómegbeszélésre Zágrábban, február 7-én került sor. A partnerség 13 ország 18 intézményéből áll, amelyből tízen az Erasmus Sport együttműködési partnerség teljes jogú tagjai – köztük az NDHSZ is. A konzorciumban egyetemek, kutatóintézetek és sport ernyőszervezetek – mint a Német Torna Szövetség, a Nemzetközi Sport és Kultúra Szövetség vagy az NDHSZ – egyaránt részt vesznek.

Az SCforH az egészségfejlesztő testmozgás témakörében az az egyik legnagyobb európai kezdeményezés. A program már korábban is olyan eredményeket ért el, hogy amikor 2013 novemberében az EU sportminiszterei elfogadták az Európai Unió Tanácsának ajánlását az egészségvédő testmozgás ágazatközi előmozdításáról (HEPA), akkor ebben a szakpolitikai dokumentumban külön ajánlották az SCforH projektet és tartalmi megközelítéseit követésre a tagállamoknak. Ez a szakpolitikai dokumentum azt is előírta, hogy minden tagállamból legyen egy nemzeti kapcsolattartó, egy úgynevezett HEPA-focal-point.

„2014-ben egy kollégámmal együtt engem neveztek ki erre a pozícióra, akkor kerültem kapcsolatba a HEPA feladatkörrel és a Sport Clubs for Health szemlélettel is” – avat be a részletekbe Veress Réka projektkoordinátor. Az NDHSZ nagyon aktív a HEPA, azaz az egészségvédő testmozgás promóciójában. Alapító tagjai a Magyar Diáksport Szövetség, a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség és a Magyar Szabadidősport Szövetség – mindegyik szövetségnek nagyon aktív a szabadidős ága, ők tudják elérni a legtöbb lakost Magyarországon. A NDHSZ elnöke, Balogh Gábor kifejezetten priorizálta, hogy ezt a tevékenységet civil vonalon is megtámogassák. Így, amikor a harmadik kör projektötlete megszületett, Veress Réka az NDHSZ-t javasolta mint potenciális partnert a konzorciumba és megbízott külső szakértőként magyar részről ő is viszi a projektet, hiszen a magyar feladat összefügg a HEPA nemzeti kapcsolattartói feladatkörrel is. A projekt egyik részcélja, hogy segítse a nemzeti kapcsolattartókat naprakész információkkal arról, hogy a tagállamokban az egészségorientált sportklub-szemlélet mennyire valósul meg.

A projekt általános célja a  a szabadidősportolók számának növelése és az egészségfejlesztő testmozgás szemléletének minél szélesebb körben történő megvalósítása. Az SCforH szemlélet megpróbálja megreformálni a tradicionális sportegyesületeket, amelyek Magyarországon is inkább a versenysportra fókuszálnak és kevésnek van szabadidős vonulata. A cél, hogy professzionális környezetben, a sportlétesítményeket használva profi edzőkkel egészségfejlesztő testmozgás-szolgáltatást nyújtsanak a lakosság részére. A projekt átfogó célja az, hogy növelje a sportban és a HEPA-ban való részvételt az EU-ban azáltal, hogy ösztönzi a sportklubokat és - egyesületeket az SCforH alapelveinek a tevékenységeikbe történő bevezetésére.

A projekt keretében kidolgoznak egy iránymutatást arról, hogyan lehetnek a sportszervezetek, a sportklubok egészség-orientáltabbak – ennek megvalósítását és továbbfejlesztését célozza a folyamat. Létrehoznak egy online platformot és megalkotnak egy e-learning tananyagot, amely többek között a szakpolitika alkotóknak is szól.  Az SCforH kezdeményezések tapasztalatai alapján fejlesztett platformon keresztül a sportszövetségek és sportklubok képviselői online tanulhatnak az SCforH szemléletről, majd maguk is terjeszthetik azt.

Az egészségfejlesztő testmozgás terjesztése közcél, amelyben az NDHSZ aktív kezdeményező szerepet vállal. A bemutatott Erasmus+ projekt mellett más, hazai projektek keretében, így az EFOP-5.2.1-17-2017-00007 „Több, mint egy klub” című pilot projektben is azt vizsgálják, hogyan valósítható meg ez a szemlélet a hazai sportszervezeteknél. A projektben kidolgozásra kerülő Sportklubok az Egészségért Program keretében az egészségvédő testmozgás szemléletét szeretnék megismertetni azokkal, akik a gyakorlatban a legtöbbet tudják tenni annak megvalósulásáért.

˄