Dialect: a sport mint az integráció eszköze Európában

REC

Milyen lehetőségeket nyújt a sport mint az integráció eszköze Európában? Hogyan segítheti elő a futball az emberi jogok érvényesülését, a toleranciát? A REC-program támogatásával megvalósuló DIALECT projekt ezekre a kérdésekre keresi a választ. A nemzetközi konzorcium magyar tagja az Oltalom Sportegyesület – Gottgeisl Dóra projektkoordinátorral és Rákos András elnökkel beszélgettünk.

A 2020 januárjában indult, REC-program támogatásával megvalósuló kétéves projekt címe a DIALECT betűszó: Disrupting polarIsAtion: buiLdingcommunitiEs of toleranCe through fooTball – A polarizáció megszakítása: a tolerancia közösségeinek építése a futballon keresztül. A nemzetközi konzorcium tagjai a görög projektvezető Action Aid, a Footbal3 módszert kifejlesztő német Street Football World, valamint magyar, szerb és olasz szervezetek. A projekt keretében azt vizsgálják, hogy a sporton, a futballon keresztül hogyan csökkenthető az idegengyűlölet és a gyűlöletbeszéd, valamint hogyan növelhető a tolerancia.

A görög egyetem koordinálásával zajló komplex kutatással mérik fel a résztvevő országokban a gyűlöletbeszéd hatását – ismertetik a projekt előrehaladásának mérföldköveit a munkatársak. A kutatás eredményeinek kiértékelését követően tapasztalatcserére nyílik lehetőség a partnerek között. Minden partner helyzetelemzést ad, majd a kutatás gyakorlatiasabb része során fókuszcsoportos interjúkat kell készíteni. A fókuszcsoportot 12-18 éves kamaszok és szüleik, vagy a velük foglalkozó gyermekvédelmi szakemberek, pedagógusok adják.

Egy olyan időben, mikor a gyűlöletbeszéd elterjedtsége tény, az innovatív football3 módszertan alkalmazásával a foci a társadalmi változások, a békés együttműködés, a közösségépítés eszköze lehet. A futball mindenkié: összehozza a helyi közösségeket és elősegíti egymás elfogadását, valamint a szolidaritás értékeinek érvényesülését. A partnertalálkozókon lehetőség nyílik a football3 oktatására és kipróbálására – két bajnokság lesz Görögországban az országokból delegált fiatalok részvételével.

A football3 alapját pedig olyan értékek képezik, mint a fair play, az egyenlőség, a csapatmunka és a tisztelet, amelyek ugyanannyira fontosak a játékban, mint maga a futballtudás. A módszer alkalmas a társadalmi konfliktusok, sztereotípiák és diszkrimináció oldására, a leszakadó, hátrányos helyzetű csoportok bevonására, integrációjára és rekreációjára, a kirekesztett csoportok beilleszkedésének támogatására, valamint a párbeszéd és az együttműködés elősegítésére egymással konfliktusban álló csoportok között.

˄