Magyar Diáksport Szövetség

Az Európai Diáksport Napja: sporttal a magabiztos diákokért!

Elnyert összeg: 298 485 euró

Erasmus+

A magyar ötletből létrejött Európai Diáksport Napja az európai sportesemények csúcstartója, melynek keretében a legtöbb gyerek egyszerre sportol. A projektvezető Magyar Diáksport Szövetség az Európai Unió mozgásösztönző tevékenységének zászlóhajója: elkötelezettek az iránt, hogy minél több országban szóljon szeptember utolsó péntekje az egészségtudatosságról és a minőségi testmozgásról. Szilágyi Andrea kommunikációs vezetővel beszélgettünk.

A kezdeményezés nagy múltra tekint vissza: tizennégy éve indult el Magyarországról a Magyar Diáksport Napja néven. 2015-ben nyertek először Erasmus sportpályázaton támogatást arra, hogy a jó magyar gyakorlatot uniós szinten is megvalósíthassák. Ebben az évben szervezték meg először az Európai Diáksport Napját – mintegy pilotprojektként – Bulgária és Lengyelország csatlakozásával, majd a következő évben már húsz ország vett benne részt. Azóta egy év kivételével minden évben nyertek Erasmus pályázati összeget a projektre, és folyamatosan nőtt a résztvevő országok és a partneriskolák száma. 2019-ben negyvennégy országban 3-3,5 millió gyerek sportolt az Európai Diáksport Napján. Ráadásul már valódi globális sporteseménnyé vált, Európán kívüli országok – pl. Makaó, Hon kong, Chile, Kenya is – a csatlakozók között vannak.

A program népszerűségének egyik titka, hogy nagyon egyszerű a megvalósítása: az iskolákat arra invitálják, hogy minden év szeptemberének utolsó péntekjén legalább 120 perc mozgásprogramot biztosítsanak a gyerekeknek tanítási időben vagy azon kívül. Azt, hogy mi legyen a konkrét program, az iskola a saját lehetőségeihez mérten szabhatja meg, például kirándulni is lehet. Egyetlen ajánlott programelem van: az adott évnek megfelelő méter lefutása – ez az idén 2020 méter. Ezt sokan úgy oldják meg, hogy egy nagy iskolai közös futást szerveznek.

Az egész programot a Magyar Diáksport Szövetség fogja össze: honlapjukon (www.essd.eu) tudnak regisztrálni az iskolák, majd a program végén itt osztják meg a beszámolókat és tesznek közzé képeket a választott aktivitásokról.

A résztvevő gyerekek és pedagógusok számára különleges hozzáadott értékkel bír, hogy egy ilyen nagy összefogás részesei lehetnek. Magyarországon egyéb motivációt is beépítenek a programba: sportszercsomaggal ajándékozzák meg a résztvevő iskolákat – volt olyan év, amikor ehhez szponzori támogatást is kaptak. Az e téren szerzett tapasztalatot is megosztják nemzetközi szinten.

A projekt fontos eleme a nemzetközi szervezés. A magyarországi projektcsapat minden év tavaszán kétnapos szemináriumot rendez a projektben résztvevő országok nemzeti koordinátorainak a jógyakorlatok, a tudás megosztására. A tanácskozáson mindenki beszámolhat arról, hogy milyen nehézségei adódtak és milyen sikereket ért el; esettanulmányokat vázolnak fel arról is, hogy egy adott országban milyen szervezetek nyújthatnak segítséget a szervezés során, vagy hogy hogyan találhatnak szponzort. A szemináriumon évről évre felvértezik azokat a koordinátorokat, akik a projektet nemzetközi szinten az egyes országokban összefogják, olyan tudással, amely képessé teszi őket arra, hogy minél sikeresebben, minél több iskolát vonjanak be az Európai Diáksport Napba. A kommunikációban is támogatják őket sajtóanyaggal, meghívókkal, prezentációkkal, szórólapokkal – olyan előkészített kommunikációs csomaggal, amelyet bárki a saját nyelvére lefordítva testre szabhat.

<
>

˄